Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica fraktsiooni 12. oktoobril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE). Sarnaselt kehtiva seadusega on käesoleva eelnõu eesmärgiks sätestada avalikust huvist tulenevad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuval maa-alal asuva kinnisasja omandamise kitsendused. Selle eelnõu menetlemise vajadus on tingitud sellest, et 2003. aastal seoses Euroopa Liiduga ühinemisega anti Tšehhile, Eestile, Lätile, Leedule, Ungarile, Poolale, Slovakkiale üleminekuaeg, mille jooksul lubati neil jätkuvalt kohaldada kehtivaid õigusakte, millega piiratakse põllumajandusmaa, metsamaa omandamist teiste riikide kodanikel ja äriühingutel. Lubati rakendada ajutiselt piiranguid kapitali vabale liikumisele. Üleminekuaeg on läbi saanud, piirangud kaovad seadusest Euroopa Majanduspiirkonna ja OECD riikide kodanikele, sealsetele äriühingutele sätestatakse aga 10 hektari piirang, mis ei kehti, kui on tegemist vastaval alal juba mõnda aega tegutsenud ettevõtetega. Kolmandate riikide suhtes midagi ei muutu, nende puhul säilib ka riigikaitselistest huvidest lähtuv piirang piirialade ja väikesaarte suhtes. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu liikmete Eiki Nestori, Kalev Kotkase, Kalvi Kõva ja Sven Mikseri 12. oktoobril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse ning audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) näeb ette seadustest abiministri ametikoha kaotamise. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 13. oktoobril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (110 SE) on analoogilise sisuga eelnõuga (108 SE). Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside