Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis vastas regionaalminister Siim Valmar Kiisler Arvo Sarapuu esitatud küsimusele kohalike omavalitsuste tulubaasi kohta.
 
Kiisler andis ülevaate üksikisiku tulumaksu laekumise statistikast: „Omavalitsustele ülekantava summa vähenemine on rahandusministeeriumi andmetel esimese nelja kuuga 5,7%.“ Kiisler ei olnud nõus väitega, et see toimub sünkroonis majanduslangusega. „Kui me vaatame erasektorit, siis erasektor on täna juba tunduvalt halvemas olukorras, kui on hetkel omavalitsused või – julgen isegi öelda – keskvalitsus,“ märkis minister.  Kiisleri sõnul on tulumaksu laekumise mõjud tuntava viivisega ja omavalitsuse tulusid hoiab veel suhteliselt kõrgel töö kaotamisega seoses makstavatelt hüvitistelt saadav tulumaks. See muudab viivise perioodi veelgi pikemaks. Minister nõustus seisukohaga, et suvel läheb väga raskeks.  Kiisler selgitas, et lisaeelarve vastuvõtmisel tehtud kärbe kohalike omavalitsuste tulumaksu osas on juba praegu kujunemas väiksemaks võrreldes lihtsalt tulude loomuliku laekumise tendentsist tuleneva vähenemisega.
 
Kiisleri sõnul on seadusandlikult määratud, et kui omavalitsused soovivad europrojekte kaasrahastada ja võtta selleks laenu, siis nad pöörduvad rahandusministeeriumi poole, kes vaatab iga taotluse eraldi läbi ja annab europrojektide kaasrahastamise laenuvõtmiseks loa. „Minu teada on see koostöö sujunud hästi. Põhjendatud taotlused on loa rahandusministeeriumilt ka saanud,“ ütles Kiisler. 
 
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Karel Rüütli esitatud küsimusele haridusprobleemide, Mailis Repsi esitatud küsimusele õpetajate olukorra ja Eldar Efendijevi esitatud küsimusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohta. Rahvastikuminister Urve Palo vastas Mai Treiali esitatud küsimusele remigratsiooni kohta.
 
Infotunni stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside