Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Jarno Lauri 27. oktoobril esitatud arupärimisele kaevandamislubade kohta Ida-Virumaal (nr 182).

Arupärijad tundsid muret Pandivere veekaitseala edasise saatuse vastu. Arupärijate väitel võib kaevandamisloa andmisel ohtu sattuda kogu Lääne- Virumaa inimeste joogivesi.

Keskkonnameister selgitas, et Pandivere kõrgustik on tervele Põhja-Eestile oluline veelahkmeala. Mitte mingisuguseid hinnanguid ei saa esialgu anda võimalike looduskahjustuste ulatuse mõju kohta, sest keskkonnamõju hindamine konkreetsete taotluste kohta on tegemata. Igas konkreetses piirkonnas on hüdrogeoloogiline situatsioon ja kivimite litoloogiline koostis varieeruv. See kõik mõjutab põhjavee kogust ja režiimi. Sellises situatsioonis ei saa teha üheseid järeldusi, teadmata igat juhtumit eraldi.

Reiljan märkis, et keskkonnaministeerium on kaevandusloa taotluste menetleja, otsus kaevandamise lubamise ja mittelubamise kohta selgub alles pärast mitmeid vajalikke protseduure nagu avalikustamine, omavalitsuste seisukoht, keskkonnamõju hinnang jne. Joogivee olemasolu ja puhtuse kaitse üle otsustab keskkonnamõjude hindamine, mis toetub uuringutele, mitte emotsioonidele. „Kui keskkonnamõju hindamise käigus selgub, et kaevandamistegevus põhjustab pinna- ja põhjaveele kahjustusi, mida pole võimalik elimineerida, siis kaevandusluba ei väljastata,” kinnitas keskkonnaminister.

Kultuuriminister Raivo Palmaru vastas Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi ja Liina Tõnissoni 14. novembril esitatud arupärimisele Pärnu vanalinna muinsuskaitseala kohta (nr 183).

* * *

Rahanduskomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta” eelnõu (743 OE) esimene lugemine.

Riigikogu istungi stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside