Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

4.-5. augustil toimub Riigikogu keskkonnakomisjoni väljasõiduistung Põlvamaale ja Võrumaale, et tutvuda sealsete keskkonnaprobleemidega. Vaatluse alla võetakse muuhulgas Kagu-Eesti jäätmekäitlus ja ümberkorraldused Riigimetsa Majandamise Keskuses.

Väljasõiduistungile kaasatakse käsitletavate teemade eest vastutavaid spetsialiste nii keskkonnaministeeriumist, Riigimetsa Majandamise Keskusest kui ka kohaliku tasandi keskkonnateenistusest. Oma maakonda tutvustavad nii Põlva kui Võru maavanem.

Täpsem informatsioon ja kontakt: keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants,  telefon 50 31 365 ja nõunik-sekretariaadijuhataja Eda Pärtel-Reis, telefon 50 97 751.

Tutvu ka lisatud päevakavaga!

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

31. juuli 2008

***

4. august – Põlvamaa

Kell 10.00 – saabumine Põlva Maavalitsusse ja kohtumine maavanem Priit Sibulaga. Ülevaate maakonna keskkonnatemaatikast teeb arengu-ja planeeringu osakonna juhataja Haimar Sokk. Kohtumisel osalevad Põlvamaa keskkonnateenistuse juhataja Rein Kalle, Keskkonnainspektsiooni Lõuna Regiooni Põlvamaa büroo juhataja Margus Lehiste, RMK Kagu-Regiooni  juht Raivo Võlli,  KIK Põlvamaa esindaja Piret Sepp, AS Põlva Vesi juhataja Olev Elmik ja Põlva vallavanem Aarne Tilk.

Kell 11.00 – arutelu Kagu-Eesti jäätmeprobleemide teemal. Arutelul osalevad ka Põlvamaa omavalitsuste juhid, Võru, Valga, Tartu maavanemad ja omavalitsusliitude esimehed, Kagu-Eesti Jäätmekeskuse juhataja Aigar Aab, keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ja keskkonnateenistuse juhataja Ena Poltimäe.

Kell 13.00   ringsõit Räpinas, keskkonnamaja külastus ja kohtumine maakonna  keskkonnatöötajatega.

Kell 15.30 – arutelu Lüübnitsa rahvamajas Peipsi järve ja Lämmijärve keskkonnaseisundist ja kalavarudest. Ettekande teeb maaülikooli vanemteadur Külli Kangur.

Kell 16.30 – Piusa koobaste külastus. Osalevad Orava vallavanem Ülo Plakso ja MTÜ Piusamaa tegevjuht Pille Malkov.

Kell 17.30 – Meenikunno maastikukaitseala külastus.

5. august – Võrumaa

Kell 9.00 – 10.30 – Võrumaa keskkonnateenistuse külastamine Võru maavanema ja keskkonnateenistuse juhataja osavõtul, tutvumine Võrumaa keskkonnaprobleemidega ja arutelu.

Kell 10.30 – 13.00 – Nursi harjutusvälja ja Rõuge kruusakarjääridega tutvumine.

Kell 14.00 – 16.30 – RMK Võru metskonna külastamine Kubjal ja Võrumaal toimunud RMK ümberkorraldustega tutvumine. RMK Roosa toimimiskeskuse külastamine.

Tagasiside