Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud keskkonnakomisjoni avalikul istungil oli arutluse all Läänemere strateegia.

Komisjoni esimehe Marko Pomerantsi sõnul on loodud hea pretsedent, kus ühest strateegiast räägiti juba enne selle valmimist ja mitte tagantjärgi.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Mart Jüssi tegi ettepaneku sõlmida kõikide Läänemereriikide vahel leping, mis avab tänased erinevatel eesmärkidel kehtestatud arvukad keelualad nende riikide teadlastele Läänemerre seisundi hindamiseks ja  vajaliku teabe kogumiseks.

 „Täna on paljud Läänemere keskkonnaseisundi kujunemise võtmealad julgeolekulistel kaalutlustel moodustatud keelualadel, kuhu ei pääse ka nende riikide kodanikud ja see seik segab oluliselt tervikülevaate saamist Läänemere seisundist ja selle edasisest kujunemisest. See aga tegelikult vähendab üldise julgeoleku olulist komponenti – keskkonnajulgeolekut,“ ütles Jüssi.

Välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna büroo direktor Viljar Lubi kinnitusel on Rootsi avaldanud valmidust oma eesistumisperioodil tuleva aasta teisel poolel strateegia vastu võtta. Selleks peaksid Läänemere strateegiaga seotud riigid kujundama oma seisukohad välja järgmise aasta aprilliks.

Lubi kinnitusel esitas Eesti oma positsioonid eile Euroopa Komisjonile. Lubi sõnul soovib Eesti keskenduda teemadele, mis seotud Läänemere keskkonna ja navigatsiooniga, ruumilise integreerituse ja teadus-arendustegevusega. Ruumiline integreeritus tähendab ta sõnul eelkõige infrastruktuuri ja transpordivõrgustiku, kuid ka ühise energiasüsteemi väljaarendamist.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad rõhutasid maantee- ja raudteetranspordi olulisust, sealhulgas Euroopa levinud relsilaiusega raudtee toomist kuni Tallinnani ja raudtee-parvlaeva ühenduse loomist Eesti ja Soome vahel.

Tänasel arutelul osalesid lisaks nimetatuile ka Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anti Moppel, siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja Krista Kampus, siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Merje Meerits, Eesti Mereinstituudi asedirektor Georg Martin ja keskkonnaministeeriumi veeosakonna mereosakonna büroo juhataja kt Silver Vahtra.  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside