Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon arutas oma 8. ja 9. detsembri istungil Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (367 SE) esitatud muudatusettepanekuid. Eelnõu puudutab keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamist.

Ühe muudatusettepanekuna oli arutusel loodava asutuse nimi. Eelnõu kohaselt oli asutuse nimeks pakutud Keskkonna- ja Looduskaitseamet. Peale arutelu jõuti seisukohale, et loodava asutuse nimi peaks olema Keskkonnaamet.

 „Selline nimi katab nii keskkonna-, looduse- kui ka kiirguskaitse temaatikat, ei tõsta esile ega väldi ühtegi ühendatavat asutust. Samuti aitab ühine selge nimi kaasa loodava asutuse kiiremale sisulisele kokkusulamisele ja väldib „teietamist-meietamist.“ Selline praktika on ka teistes riikides laialt kasutuses keskkonnaministeeriumi, -agentuuri või -ameti näol,“ ütles keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants.

Muutus ka seaduse jõustumise aeg, milleks on enamuse paragrahvide puhul 1. veebruar 2009.

Komisjoni heakskiitu ei pälvinud Roheliste fraktsiooni ettepanek, millega sooviti Kiirguskeskust ühendatavate asutuste seast välja jätta.

Seaduseelnõu teine lugemine on plaanis 16. detsembril ja lõpphääletus 18. detsembril.

Täiendav informatsioon: Marko Pomerants, telefon 50 31365.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside