Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon tutvus oma eilsel väljasõiduistungil lähemalt jäätmekäitlusega, et süveneda jäätmetekäitluse ja pakendi töötlemisega seotud probleemidesse ning ära kuulata selle valdkonna esindajate arvamused. Seda eelkõige seoses Riigikogu menetluses oleva pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (195 SE), mille valitsus andis Riigikogule üle 13. veebruaril. Eelnõu on keskkonnakomisjonis arutusel esmaspäeval 18. veebruaril.

Komisjon tõdes, et 2004. aasta aprillis vastu võetud pakendiseadus ja  2005. aasta juunis vastu võetud jäätmeseaduse on edukalt tööle rakendunud ning jäätmekäitlus Eestis toimib. Komisjon kuulas ära jäätmekäitlejate arvamused selle kohta, millised probleemid on seoses nende seadustega tegelikus praktikas esile kerkinud ja mida võiks Riigikogu menetluses oleva eelnõu raames muuta. Näiteks leidsid jäätmekäitlejad, et täpsemat reguleerimist vajab see, kuidas jäätmekäitlejate konkurentsi tingimustes toimib jäätmekonteinerite paigaldus ja kuidas see protsess on korraldatud koostöös omavalitsustega.

Keskkonnakomisjon avaldas valmidust võtta uue eelnõu menetlemise käigus arvesse ka jäätme- ja pakendikäitlejate ettepanekud.

Eelnõu 195 SE eesmärk on tõhustada pakendimaterjalide taaskasutust. Eelnõu poolt kehtestatavad materjali taaskasutuse sihtarvud loovad võimaluse taaskasutuseesmärkide täitmisel keskenduda nendele materjalidele, mille kogumine ja taaskasutamine on majanduslikult otstarbekam. Eelnõu algataja hinnangul võimaldab see pakendiettevõtjatel täita pakendiseadusega kehtestatud pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustused optimaalsete kuludega. Samuti võimaldab eelnõus sätestatud taaskasutuse sihtarvude järkjärguline tõstmine ettevõtetel pikemaajaliselt kavandada vajalikke kulutusi ja investeeringuid pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi väljaarendamiseks.

Eilse väljasõiduistungi käigus külastas keskkonnakomisjon Ragn-Sellsi jäätmejaama, Plastitehast, EcoPro Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskust, Tallinna Prügilat Looväljal ja Eesti Pandipakend OÜ-d.

Väljasõidul osalesid komisjoni esimees Marko Pomerants, aseesimees Mart Jüssi ning liikmed Valeri Korb, Rain Rosimannus ja Harri Õuunapuu.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside