Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

27. jaanuaril toimub keskkonnakomisjoni väljasõiduistung Lääne-Virumaale Vihula valda, et tutvuda valla jäätmekorraldusega. Komisjoni ringsõit algab kell 13 Võsult vallamaja eest.


Keskkonnakomisjon tutvub olemjäätmete probleemidega seoses keskkonnaministeeriumis ettevalmistava jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõuga, kus üheks teemaks on ka olmejäätmed.

„Jäätmeseadus tahab edasiarendamist ja kuulub 2009. aastal keskkonnakomisjoni töökavva. Jätkuvalt on teemaks korraldatud jäätmeveo parem reguleerimine ja kohustuste ning õiguste jaotus selles protsessis. Seoses sellega toimubki väljasõiduistung Vihula valda, mis on korraldatud jäätmete probleempolügooniks,“ selgitas keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants.

Vihula valla probleemid on Pomerantsi sõnul tüüpilised maapiirkonna probleemid, kus inimesed komposteerivad ise oma biolagunevad jäätmed, samas aga nõuab seadus jäätmevedu iga 28 päeva tagant. Samas piirkonnas on ka hulganisti suvilaid, kus inimesed veedavad vaid väikese osa oma ajast, millest tuleneb soov vabaneda seadusega pealepandud jäätmeveokohustusest. Probleemiks jäätmeveole on Pomerantsi sõnul ka kitsad teed suvilate vahel.

„Istungi eesmärgiks on saada mõtlemisainest, lahenduste väljapakkumiseks, nii et metsaalused oleks puhtad, jäätmed käideldud ja jäätmetekitajate rahulolu süsteemiga suurem ehk teenus kvaliteetsem,“ ütles Pomerants.

Väljasõiduistungist on osa võtma kutsutud Eesti jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann, keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegevjuht Margus Maasik, Lääne-Viru keskkonnateenistuse juhataja Aivar Lainjärv ja Ragn Sellsi teenusejuht Anne Jõesaar.

Lähem informatsioon: keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants,  telefon 5031365.

***
 
27.jaanuari keskkonnakomisjoni väljasõiduistungi kava

Kell 13 – kogunemine Võsul vallamaja ees, välitööd Vihula valla poolt ettevalmistatud näidetel Võsul ja selle lähiümbruses, tutvumine konkreetsete probleemidega.

Kell 14 – Vihula valla poolne ülevaade jäätmeveo hetkeseisust, valla poolt kehtestatud konkursitingimustest, korralduslikest probleemidest, jäätmetekitajate registrist, vabastuse taotlemisest.

Kell 14.30 – Ragn Sellsi kui vedaja poolne kaasettekanne.

Kell 14.50- arutelu võimalike lahenduste üle kõigi osaliste osavõtul.

Kell 16.30 – keskkonnakomisjoni esimees kohtub Vihula valla elanikega

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside