Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon pidas 21. ja 22. augustil väljasõiduistungi Hiiumaal ja Läänemaal eesmärgiga tutvuda inimeste tegevusega poollooduslikel kooslustel. Komisjoni saatsid väljasõiduistungil spetsialistid keskkonnaministeeriumist ja keskkonnaametist.

Esimesel päeval kohtuti Kassaris ratsatalu pidava taluniku Koit Tikuga, kes valgustas komisjoni liikmeid poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise käigus tõusetunud praktilistest probleemidest. Seejärel väisati Hiiumaa laidude maastikukaitseala koosseisu kuuluvaid Saarnaki ja Hanikatsi laidusid, kus tutvuti laidudel asuvate poollooduslike koosluste hetkeolukorraga ning kuulati keskkonnaameti ametniku ja looduskaitse eksperdi Tiit Leito ülevaadet  inimtegevusest laidudel ja ebaselgest tulevikust sellega seoses.

Teisel päeval kohtuti Läänemaal Haeskas talu pidava Ants Alega, kes tutvustas oma tegemisi ranna- ja luhaniitude, mis on olulised rändlindude peatus- ja toitumiskohad, hooldamisel ning linnuvaatlusteks tingimuste loomisel. Seejärel tutvuti Matsalu rahvuspargis asuva Penijõe külastuskeskusega ning kohtuti ELF-i keskkonnasõbraliku põllumajanduse ja merekeskkonna eksperdi Aleksei Lotmaniga, kes edastas komisjoni liikmetele omapoolsed ettepanekud õigusaktide muutmiseks poollooduslike koosluste parema hooldamise eesmärgil.

Keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas tõdes väljasõidul, et kuna rannaalade looduskeskkond on ka seni suurel määral olnud inimese tegevusest mõjutatud, on praegunegi liigirikkus sellele võlgu oma mitmekesisuse. „Müts maha põllumeeste, kalurite ja turismitalude esindajate ees, et nad seda rasket tööd teevad. Mõttetud bürokraatlikud takistused tuleb nende eest kõrvaldada,“ märkis Lukas.

Väljasõiduistungi peamiseks teemaks olnud poollooduslikud kooslused on rohttaimkattega alad, kus on säilinud looduslik rohukamar ja taimestik (puisniidud, loopealsed, jne) ning kus inimtegevus piirdub peamiselt niitmise ja loomade karjatamisega. Lisaks suurele esteetilisele väärtusele Eesti kultuuris ja maastikupildis etendavad poollooduslikud koosluse ehk pärandkooslused väga olulist osa loodusliku mitmekesisuse säilitamisel tagades suure liigirikkuse ja olles oluliseks peatus- ja toitumiskohaks rändlindudele.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside