Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni tänasel väljasõiduistungil Tallinna Loomaaias oli kõne all loomaaia tegevus keskkonnahariduse edendaja  ja rakenduslike loodusteaduste kompetentsikeskusena. Kohtumisel leiti, et loomaliikide hävimine ja muutused inimeste suhetes loodusega esitavad väljakutse ka loomaaedadele nii liikide säilitamise kui ka loodushoiu seisukohalt laiemalt.

„Meile antud ülevaade loomaaedade arengust kajastab minu arvates väga hästi loomaaedade muutuvat rolli – algsest lõbustusasutusest on jõutud tänapäevase keeruka ja mitmetahulise tervikuni, millel on aina suurem tähtsus liigilise mitmekesisuse säilitamisel, sellekohases teadus- ja uurimistegevuses ja kogu keskkonnahoius üldisemalt,“  ütles keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi.
 
Tallinna Loomaaaia direktor Mati Kaal tutvustas  tänasel kohtumisel loomaaianduse üldist rolli ühiskonnas ja omapärast olukorda, kus Tallinn Loomaaed  on oluliseks partneriks nii Tallinna linnale kui ka kultuuri-, haridus- ja isegi põllumajandusministeeriumile, kelle kõigiga tuleb erinevates küsimustes läbi rääkida. Samas puudub Kaalu sõnul selge seaduslik regulatsioon, milline on loomaia roll ühiskonnas ja kuidas selle tegevus on korraldatud.
 
Loomaaia teadussekretär ja liigikaitselabori juhtaja Tiit Maran keskendus loomaia kasvavale rollile maailma looduse mitmekesisuse hoidjana nii loomaaia sees kui ka vabas looduses ning loomaaia rollile ühe olulise sõlmena loodusteaduslike rakendusuuringute võrgustikus.
 
Loodushariduse ja avalike suhete teenistuse juhataja Üllar Rammul tutvustas loomaaedade rolli loodushariduse arendamisel ja edastamisel nii koolidele kui ka igas vanuses õppuritele. Ära märkimist leidis ka loomaaia panus üldise keskkonnahoiu, jäätmekäitluse ja taaskasutuse valdkonna rakendaja ning teavitajana.
 
Tänasel väljasõiduistungil osalesid keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja ministeeriumi kantsler Rita Annus, kes tutvustasid komisjonile ministeeriumi lähiaastate tööplaane.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside