Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjon viis oma tänasel istungil veeseadusesse muudatused, mis täpsustavad veekogude paisutamisega seotud nõudeid ja lihtsustavad vee erikasutusloaga seotud asjaajamist. 

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool selgitas, et tehtud muudatused lahendavad valdkonnas rida esilekerkinud probleeme. „Täpsustasime nõudeid veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse ja paisu kohta. Näeme ette anda keskkonnaministrile õigus kehtestada miinimumvoolu hulga määramise metoodika. Eelnõu kohaselt saab Keskkonnaamet õiguse nõuda kalade läbipääsu tagamist nendel veekogudel, mis pole võetud lõheliste veekogude kinnitatud nimistusse,“ ütles Nool. Ta lisas, et komisjon pidas vajalikuks muuta veeseaduses sisalduvat üleminekusätet selliselt, et enne 1. jaanuari 2010 avalikku veekogusse rajatud kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste puhul saab hoonestusluba taotleda senise tähtaja 31. detsembri 2013 asemel hiljemalt kuni 31. detsembrini 2016. 

Arutlusel olnud eelnõu ajakohastab ja täiendab veekogude paisutamise reegleid, millega tagatakse veekogude tõhusam kaitse. Eelnõu vähendab vee paisutamiseks erikasutusloa taotlemise ja menetlemisega kaasnevat halduskoormust. Muudatused soodustavad suuremahulisi investeeringuid, mille eelduseks on pikaajaline vee erikasutusõigus. Seoses sellega muudetakse vee erikasutusload tähtajatuks. Eelnõu viib põhjaveealased sätted kooskõlla EL veepoliitika raamdirektiiviga ning põhjaveedirektiiviga. 

Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) on täiskogu istungi päevakorras 20. novembril ettepanekuga teine lugemine lõpetada. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside