Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjonis on täna tähelepanu keskmes Eesti maavara heaperemehelik ja säästlik kasutamine, mille põhilised aspektid on kirjas Riigikogu otsuse "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" eelnõus (410 OE).

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul peab riik kindlustama, et loodusvaradega käiakse ümber säästlikult ja heaperemehelikult. Seetõttu on vaja leppida kokku maapõuepoliitika põhialustes ja määrata prioriteetsed arengusuunad. „Maavarad on meie rikkus, kuid rikkus on ka meie looduskeskkond, mida ei saa eirata maavarade kasutusele võtmisel,“ ütles Vakra.

Valitsuse esitatud maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 seavad eesmärgi kasutada maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõueressursside teaduspõhine, keskkonnahoidlik ja riigi majanduskasvu edendamisele suunatud haldamine ning kasutus, suurendades ressursitõhusust ning vähendades sõltuvust toorainest.

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants.

Lisainfo: Rainer Vakra, 5800 2828

Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside