Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni istungile on tänaseks kutsutud puidurafineerimistehase kavandamisega tegeleva ettevõtete OÜ EST-FOR Invest ning Henrikson ja KO esindajad, et saada ülevaade projekti elluviimise hetkeseisust.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra märkis, et Eesti majanduse huvides on anda meie puiduekspordile mitmekordne lisandväärtus ja luua sajad uued töökohad. „Aga vaatamata sellele tuleb antud otsust üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata. Tehase rajamisega Suur-Emajõe piirkonda võib kaasneda oluline mõju rohevõrgustikele, kaasa aratud Natura 2000 aladele, bioloogilisele mitmekesisusele ja kultuuripärandile,“ ütles Vakra.

Ta rõhutas, et peale põhjaliku keskkonnamõju hindamise tuleb erilist tähelepanu pöörata Emajõe hüdroloogiale ning võimalikule metsade majandamise kasvule. Vakra tunnustas kolme Eesti riiklikku ülikooli, kes on moodustanud nõukogu, mis jälgib, et tehase mõju oleks analüüsitud piisava põhjalikkusega, ja tagab uurimistulemuste usaldusväärsuse.

Keskkonnakomisjon keskendub kavandatava planeeringu kontekstis keskkonnamõjude põhjalikule hindamisele ja soovib teavet, kas projekti ettevalmistuste käigus on läbi töötatud projekti põhilised keskkonnakaitsega seotud parameetrid. Keskkonnakomisjoni seisukohalt on tähtis, et projekti puhul käsitletakse suure majandusliku mõju kõrval ka olulise aspektina keskkonnaalast dimensiooni.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside