Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjonis toimunud arutelul looduskaitseobjektide kaitse alla võtmise protsessi ja kaitse planeerimise teemadel toodi esile rida olulisi aspekte, mida võetakse arvesse menetluses olevas looduskaitseseaduse eelnõus.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul juhtisid mitme asjaomase asutuse ja organisatsiooni esindajad tähelepanu looduse kaitsmist mõjutavatele teguritele.

„Looduskaitse ei tohi olla ainult eraomaniku kohustus, vaid meie ühiste looduskaitseliste eesmärkide saavutamise nimel tuleb riiklikult kehtestatud piirangutega seotud kulutused neile hüvitada. Looduskeskkonna säilimise huvides on vaja leida mõistlik tasakaal inimeses ja keskkonnakaitse vahel,“ ütles Vakra. Tema sõnul peab riik iga uue kaitseala moodustamisel tegema sotsiaalmajandusliku analüüsi ja arvestama iga piiranguga kaasnevaid rahalisi kohustusi. „Olgu selleks maamaks kohalikule omavalitsusele või eraomanikule saamata jäänud tulu raieküpse metsa eest,“ selgitas Vakra. Ta märkis, et keskkonnakomisjon otsustas omavalitsustele saamata jäänud maamaksuga seotud küsimused saata ka rahandusministeeriumile lahenduse leidmiseks.

Hiljemalt aprilli lõpuks ootab keskkonnakomisjon konkreetseid ettepanekuid ka keskkonnaministeeriumilt, kuidas antud küsimusi ja tekkinud probleeme võimalikult kiiresti lahendada.

Hetkel menetluses olevasse looduskaitseseaduse eelnõusse (155 SE) planeeritakse lisada

kaalutlusnorm, mis leevendab isendikaitse reegleid II kaitsekategooria liikide mitteesinduslikes ja ebatüüpilistes populatsioonides. Isendikaitse sätete rakendamine on viimasel ajal praktikas probleeme tekitanud. Mitmetel II kategooria liikidel on leiukohti, mis ei ole liigi säilimise seisukohast olulised, nagu näiteks üksikisendid, juhuleiud, ebatüüpiline kasvukoht või elupaik, kasvukoht tiheasustusalal jne. Sellistes kohtades võiks teatud ajal ja tingimustel mitmeid tegevusi lubada. Keskkonnaametile antav kaalutlusõigus võimaldab lahendada konfliktsituatsioone konkreetse juhtumi põhiselt. Praegu on aga keskkonnaamet tihti sunnitud igasuguse tegevuse täielikult keelama, kuna looduskaitseseaduse isendikaitse regulatsioon muud võimalust ei anna.

Arutelul osalesid Surju vallavalituse, Saarde vallavalitsuse, Otepää vallavalitsuse poolt moodustatud ajutise komisjoni esindus, Tudulinna vallavalitsuse, Nõva valla, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad.

Lisainfo: Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

Tagasiside