Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra peab tähtsaks piiriülese koostöö tõhustamist keskkonnakaitsega seotud probleemide lahendamisel nii Peipsi järve kui ka Läänemere kaitse seisukohalt.

Seda eesmärki täidab Sankt-Peterburi ja Leningradi oblasti ametnike ning keskkonnaspetsialistide kahepäevane tutvumine Eesti jäätmekäitluse korraldusega.

Vakra rõhutas, et tõhus jäätmekäitlus on tugevalt seotud pinnaveekogude kvaliteediga. „Veepiiri suur ulatus ja oluliste siseveekogude paiknemine Eesti-Vene piirialal nõuab tihedat riikidevahelist koostööd, et tagada nende veekogude hea seisund ja ratsionaalne kasutamine,“ ütles Vakra. Ta selgitas, et Eesti ja Venemaa vaheline piir on suures osas veepiir, mille ulatus merel on 122 km ja piki suuri siseveekogusid 201 km ehk 80 protsenti Eesti-Vene piirist on veepiir koos merega. „Seega kõik, mis toimub Narva jões, Peipsi järves ja tema valgalal, avaldub ka Läänemere, eeskätt Soome lahe vee kvaliteedis, ja nii omandab riikidevaheline koostöö sellel valgalal ka olulise Läänemere kaitse aspekti,“ toonitas Vakra. Ta märkis, et just need teemad on keskseks kõneaineks Riigikogus tänasel kohtumisel naaberriigi esindajatega.

Sankt-Peterburi ning Leningradi oblasti delegatsioon külastab kahe päeva jooksul Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokki, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskust ning Uikala prügilat.

Lisainfo : Rainer Vakra. 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

Tagasiside