Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil keskenduti jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõule (257 SE), millega soovitakse suunata omavalitsusi senisest rohkem tegelema jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamisega. Selleks nähakse ette toetus ka riigieelarvest. Eelnõu on teisel lugemisel homsel täiskogu istungil.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul muutis komisjon suuremate linnade jäätmekäitluseks eraldatavate riigieelarve toetuste maksmise süsteemi paindlikumaks. „Toetuse maksmisel langetatakse otsus iga veopiirkonna kohta eraldi. Selleks on paika pandud andmete esitamise kord, millest lähtutakse toetuse maksmisel,“ ütles Vakra. „Kriteeriumiks on liigiti kogutud ja sorteeritud jäätmete süsteemi tulemuslik toimimine.“ Ta ütles, et eelnõu menetlemisse kaasati asjaomaste asutuste ja kohalike omavalitsuste esindajad, kes esitasid ka omapoolsed ettepanekud.

Keskkonnakomisjoni esimehe sõnul lähtuvad muudatused Euroopa Liidus kokkulepitud eesmärgist võtta 2020. aastaks ringlusse vähemalt 50 protsenti olmejäätmetest. „Kohalike omavalitsuste jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise innustamiseks on tuleva aasta riigieelarves kavas eraldada neile 2,2 miljonit eurot,“ ütles Vakra. Ta tõi näited, et sellest on 640 000 eurot Tallinna, 150 000 eurot Tartu jäätmete liigiti kogumise ja sortimise süsteemi arendamise toetuseks. Üldise suuna kohaselt tuleb elanikele jäätmejaamade teenuse võimalikult mugav kasutamine kindlustada kõikides kohalikes omavalitsustes.

Vakra selgitas, et jäätmete liigiti kogumine võimaldab edendada jäätmete ringlusse võtmist. See hoiab ära jäätmete segunemise. Süsteemi rakendamise korral puudub hiljem vajadus liigiti kogutud jäätmete lahutamiseks, et võtta neid ringlusse. Selleks on vaja, et kohalikud omavalitsused ja riik rakendaksid asjakohaseid meetmeid ja teeksid ümberkorraldused jäätmevaldajate tegevuses.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada, et omavalitsuse territooriumil oleks jäätmevaldajatel selge kohustus jäätmeid sortida ja liigiti koguda ning elanikel oleks võimalus jäätmeid liigiti ka ära anda. Selleks antaksegi kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest toetust jäätmehoolduse kulude osaliseks katmiseks.

Keskkonnakomisjon vaatas muudatused läbi koos Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega.

Lisainfo: Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside