Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutab tänasel istungil keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklikku küsimust „Tuumaenergia kasutuselevõtmise vajadus ja võimalused Eestis“.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro selgitab, milles seisneb tuumadebati tuum.

„Tänane arutelu on sisuliselt avapauk tuumaenergia osas otsuse tegemiseks Eestis. Enne otsustamist on tarvis läbida põhjalik debatt ning täna ongi selle esimene ja ilmselt kõige sisukam osa – tuumaenergia töörühma raporti arutelu täiskogus. Tuumaenergia võib olla pikas plaanis osa lahendusest kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja energiakindluse tagamiseks,“ rõhutas Taro.

Taro tõi esile, et 2050. a. kliimaeesmärkidest tulenev vajadus liikuda vähese süsinikuheitmega energiatootmise poole teeb energeetikast suuresti keskkonnaalase debati. Tema sõnul on valitus juba astunud ambitsioonika taastuvenergia kavaga samme heitkoguste vähendamiseks lähitulevikus. 2040. aastaks tuleb Eestil hakata täielikult loobuma fossiilkütustel põhinevast energiatootmisest ja see võib tekitada suure lünga. Ka taastuvenergia arendustel on oma piirangud ja kitsaskohad keskkonnamõju näol olemas. Samuti tuleb läbi mõelda kõigi nende väljakutsete peale, mis tuumaenergia kasutuselevõtuga kindlasti kaasnevad – sellega seotud taristu, sealhulgas jäätmete lõppladustuspaik, peavad olema kliimakindlad ja vastupanuvõimelised kliimamuutuste võimalikele süvenevatele mõjudele väga pikaks ajaks.

„Keskkonnakaitse seisukohalt peaks Eesti energeetika pikk plaan olema võimalikult väikese keskkonnamõjuga, mis pakuks madalat süsinikuheite taset ja väikest jäätmete hulka,“ ütles Taro. Ta märkis, et Eesti peaks hoidma valikud erinevate energia tootmisviisidele avatuna, et lähikümnenditel oleks võimalik vajadusel neid võimalusi operatiivsemalt rakendada. „Me ei suuda praegu kõiki võimalusi või vajadusi aastakümnete perspektiivis veel täpselt ette näha, samas on Riigikogu kohuseks teha pika vaatega otsuseid,“ selgitas Taro. 

Tänase arutelu käigus tutvustab Kliimaministeeriumi kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht Reelika Runnel tuumaenergia töörühma lõpparuannet „Tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalused Eestis“ kohta.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhataja Lauri Tammiste käsitleb tuumaenergia rolli kliimaneutraalse energiatootmise saavutamiseks Eestis aastaks 2050.  

Siseministeeriumi nõunik Aigo Allmäe räägib tuumajulgeoleku tagamise aluspõhimõtetest.

Arutelu saab jälgida veebiülekande kaudu.
Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside