Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 63 poolthäälega vastu (6 vastuhäält, 6 erapooletut) valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ (362 OE).

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra rõhutas, et kliimamuutused sunnivad tegutsema läbimõeldult ja otsustavalt, et anda panus kliimamuutuste aeglustamiseks ja meid ümbritseva keskkonna kaitseks. Teemat käsitleti koos asjaomaste asutuste ja organisatsioonidega. „Majanduse ja energiasüsteemi ümberkujundamine ressursitõhusamaks, säästlikumaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks on see suund, mis loob võimalused üle minna vähese süsinikheitega majandusele,“ ütles Vakra. Ta toonitas, et just see suund on Eesti kliimapoliitika kujundamise aluseks.

Euroopa Liit on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 40 protsenti  ja 2050. aastaks 80-95 protsenti võrreldes 1990. aasta heitetasemega ning kliimapoliitika põhialuste koostamisel on lähtutud nendest kokkulepetest.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling märkis, et kliimapoliitika põhialustes lepitakse kokku Eesti kliimapoliitika pikaajalises visioonis, valdkondlikes ja kogu majandust hõlmavates poliitikasuundades, mis seavad selge teekonna aastani 2050 kliimamuutuste leevendamiseks ehk kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning ühtlasi kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Selgesõnaline poliitikasuundade sõnastamine ja jõustamine motiveerib samas suunas tegutsema ka erasektorit ja ühiskonda laiemalt. 

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside