Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni tänasel ühisel istungil on tähelepanu keskmes Rail Balticu rajamise projekti Eesti osa vahearuanne, milles käsitletakse projekti elluviimise hetkeseisu, keskkonnamõju uuringuid ja majanduslikke küsimusi.

Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul on seoses Rail Balticu rajamisega vaja lahendada seaduse tasemel eraomanikele ja kohalikele omavalitsustele kuuluva maa omandamise küsimused. „Nimetatud probleemide lahendamisega seotud eelnõu on praegu Riigikogu menetluses ja see on suunatud kolmandale lugemisele ehk vastuvõtmiseks 6. juuni istungil. Selles lähtusime printsiibist, et maaomanikud peavad oma maa eest saama väärilise tasu. Uue seaduse järgi saab maaomanikule pakkuda ka paindlikumaid alternatiive. Nimelt võib kinnisasja müümise asemel, osapoolt kokkuleppel selle ka vahetada sarnase kinnisasja vastu või muuta kinnisasja piire,“ märkis Sester.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul vaja, et tehtavad uuringud ja analüüsid tooksid välja keskkonda mõjutavad tegurid ja projektiga seotud riskid loodushoiu seisukohalt.

„Järgmisel kahel aastal läbi viidavatelt Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamise uuringutelt ootame vajalikku sisendit projekteerimis-, ehitus- või opereerimisfaasis, mille hulgas on ehitatavat raudteed ümbritsevatest aedadest loobumise programm, veesüsteemi uuringud rabades ja muud keskkonnaseisundit mõjutavad tegurid,“ selgitas Vakra. Ta lisas, et kuna raudtee ehitusel soovitakse kasutusele võtta põlevkivitööstuse aherainest toodetav killustik, siis on ka selles küsimuses vaja teha süsteemne uuring.

Maakonnaplaneeringutega paralleelselt on alanud Rail Balticu Eesti osa eelprojekteerimine. Eelprojekti tellijaks oli sarnaselt maakonnaplaneeringute ettevalmistamisega Tehnilise Järelevalve Amet. Eelprojekt võeti tingimuslikult vastu veebruaris 2018, lõplik töö vastuvõtmine toimub 2018. aasta juunis. Eelprojekt lähtub trassi kulgemise osas maakonnaplaneeringuga paika pandust ning täpsustab konkreetseid lahendusi (raudtee, sillad, viaduktid, elektrivarustus jne).

Vastutus Rail Balticu kolme Balti riiki hõlmava raudtee ning sellega seonduva taristu projekteerimise eest põhi- ning tööprojekti staadiumis on hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kokkuleppega antud ühisettevõttele RB Rail AS.

Istungil teeb asjakohase ettekande majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson.

Lisainfo:
Sven Sester,      504 9222
Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside