Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon viis metsaseadusesse muudatused, mille kohaselt on valitsus kohustatud peatama raietööd kogu riigis teatud ajaks ja lõpetama linna rohealas metsa raiumine ilma kohaliku omavalitsuse nõusolekuta.

Samuti antakse valitsusele õigus seada metsa loodusliku tasakaalu tagamiseks piirangud uuendusraie langi pindalale, kui on põhjendatult alust eeldada, et raiete maht võib ületada kasutatava metsa juurdekasvu.

„Metsaseaduse muudatustega saab valitsus võimaluse peatada raietööd kogu riigis või mõnes piirkonnas, et tagada metsade looduslik tasakaal ja jätkusuutlik majandamine,“ ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra. „Seda õigust saab valitsus kasutada siis, kui on reaalne oht, raiemaht võib hakata ületama majandusmetsa juurdekasvu. Nii paneb parlament Eesti valitsusele kohustuse kaitsta tegelikkuses Eesti metsa.“

Vakra sõnul on oluline ka muudatusettepanek seadusesse sätte lisamine, mille kohaselt ei tohi linna rohealal kasvavat metsa raiuda ilma kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Raie kooskõlastatakse omavalitsusega enne metsateatise esitamist.

Vakra peab tähtsaks tagada linnade rohealadel väärtusliku kõrghaljastuse säilimine. „Selleks antakse läbi metsateatise kooskõlastamise protsessi omavalitsusele võimalus mõjutada raiete tegemist linnade üldplaneeringuga määratud rohealadel,“ selgitas Vakra.

Valitsuse algatatud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) on teisel lugemisel Riigikogu täiskogu kolmapäevasel, 7. juuni istungil.

Lisainfo: Rainer Vakra: 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside