Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel istungil käsitletakse vesiviljeluse valdkonna arenguvõimalusi, mis on seotud "Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030" rakendamisega.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis, et tänase arutelu aluseks on Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu ettepanekud.

„Ühistu pöördus keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni poole sooviga saada riiklikul tasandil selgust vesiviljeluse valdkonna arenguvõimaluste osas,“ ütles Savisaar. Ta viitas asjaolule, et Eesti on mereriik, kus kalandusel on olnud ajalooliselt oluline roll ning hetkel ei ole Eesti kasutanud oma merealade avamere kalakasvatuse potentsiaali, mis võimaldaks kohaliku elanikkonna varustamist mõistliku hinna ning kõrge kvaliteediga kodumaise kalaga ning tagaks töökohti inimestele maapiirkonnas.

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm selgitas, et vesiviljeluse konkurentsivõime edendamine on üks suundadest, mida riik on toetanud ja plaanib selle toetamist ka tulevikus jätkata. „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 toetusmeetmete väljatöötamisel arvestatakse sektori arenguvajadustega,“ märkis Tamm.

Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu esindajad on toonud esile, et sektor lähtub siiani oma ettevalmistavas tegevuses koalitsioonilepingu 2019-2023 aluspõhimõtetest, mille kalanduse peatükis kinnitatakse, et toetatakse avamere kalakasvatuse jaoks vajalike seaduste, reeglite ning võimaluste väljatöötamist. Ühistu arvates oleks vaja soodustada riiklikul tasandil keskkonnasäästlikku vesiviljelust ja isevarustatuse tagamist kodumaise kasvatatud kalaga. Samuti oleks vaja lubada kalakasvatusest tingitud keskkonnakoormus kompenseerida suletud toitainete ringluse põhimõttel selliselt, et see on majanduslikult tasuv ega vaja hiljem täiendavaid tegevustoetusi ning toetada juba töös oleva ehitusseadustiku muudatuse kiiret jõustumist, et riik saaks ise läbi viia hoonestusloa menetluse raames teostatavaid tegevusi.

Komisjoni istungile on kutsutud Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu, Keskkonnamisteeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]

 

 

 

Tagasiside