Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon arutab tänasel avalikul istungil metsanduse arengukava. Osalevad Keskkonnaministeeriumi, juhtkogu ja huvigruppide esindajad.

Keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja selgitas, et metsanduse arengukava on esile toonud mitmed eriarvamused, mis vajavad asjaosaliste ja huvigruppide täiendavat arutelu, milleks ongi komisjoni tänane avalik istung.

„Lähtume eesmärgist, et arengukava peaeesmärgiks on Eesti metsanduse kestlikkus. Selleks tuleb metsanduses tagada metsaökosüsteemide ja nende elurikkuse püsimise ning kohanemine kliimamuutuste mõjuga. Samas peab metsasektor  olema majanduslikult konkurentsivõimeline, aga ka see, et metsanduspoliitika peab olema kaasav ning arvestama sotsiaalsete ja  kultuuriliste väärtustega,“ ütles Metsoja.

Ta lisas, et arengukava koostamisel on keskne roll olnud mitmel juhtkogul, Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogul, arengukava algatamiseks moodustatud töörühmal, rahva esindajatest koosnenud metsakogul, huvirühmadel, samuti muul tagasisidel.

„Eriarvamused on seotud raiemahuga,“ märkis Metsoja.  Ta selgitas, et metsa majandamise loogika tuleneb metsanduse arengukavast ning seadusega kehtestatakse metsa majandamisele rida piiranguid, et toetada elurikkuse säilimist.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine” eelnõu (774 OE) on Riigikogus läbinud esimese lugemise.

Keskkonnakomisjoni avalik istung algab kell 14. Toimub veebiülekanne.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside