Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil on tähelepanu keskmes kollektiivne pöördumine „Metsarahu manifest“. Algatuse mõte on anda valmivale strateegiadokumendile ,,Metsanduse arengukava aastateks 2021 — 2030” täiendav sisend.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra rõhutas, et kõik ettepanekud, mis aitavad nii lühikeses kui pikaajalises perspektiivis tagada meie metsade säilimise ja elurikkuse on Riigikokku teretulnud. „Eesti metsa tuleb hoida, kaitsta ja seal tagada keskkonnakaitse ning heaperemeheliku majandamisega peab kaasnema nii kohustuslik metsa uuendamine kui ka see, et metsamaa pindala Eestis ei väheneks,“ ütles Vakra. „Tänasel arutelul planeerime kuulata ära kahte ettekannet – pöördumise algataja ettekande algatuse sisust ja Keskkonnaministeeriumi ettekande metsanduse arengukava hetkeseisust. Seejärel järgneb arutelu pöördumises tõstatatud probleemidest,“ selgitas Vakra

Arutusele tuleva kollektiivse pöördumisega astutakse välja kõikide Eestimaa metsade kaitseks. „Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga,“ kirjutatakse manifestis. Toonitatakse, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks tuleb ühiskonnas sõlmida vastavad kokkulepped.

Komisjoni istungile on kutsutud pöördumise algatajad ja erinevate huvigruppide esindajad.

Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

Lisainfo: Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside