Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjonis on esmaspäevasel istungil tähelepanu keskmes Reidi tee ehitusprojektiga seotud küsimused. Arutelule on kutsutud asjaomaste asutuste ja huvigruppide esindajad.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra peab tähtsaks põhjendatud lahenduste leidmist esile   kerkinud probleemidele, mis on seotud nii logistika korraldamise kui ka keskkonnakaitsega.

„Keskkonnaamet on täiesti põhjendatult jätnud projekti kooskõlastamata, sest puudub eelhinnang, milles käsitletakse kõiki keskkonnakaitsega seotud võimalikke kaasneda võivaid mõjusid,“ ütles Vakra. Ta märkis, et eksperthinnang peab andma selge ülevaate Tallinna lahes setete liikumise kohta.  Vakra toonitas, et nimetatud piirkonna näol on tegemist ka riikliku kaitse all oleva Kadrioru pargiga, kus kehtib seaduses sätestatud kaitsekord. Mõistetav on kaitseala valitseja mure, et kooskõlastamiseks esitatud projektis pole piisava põhjalikkusega kirjeldatud kaitsealale jääva haljastuse säilimise meetmed.

Vakra toonitas, et Reidi tee on Tallinna linnale oluline liiklussõlm, mille rajamisel tuleb aga langetada kaalutletud otsused, kus on arvesse võetud liikluse parema korralduse kõrval ka keskkonna- ja looduskaitsega seotud tegurid.

Koosolekule on kutsutud MTÜ Merelinna Kaitseks esindaja ning Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping, Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja, linna peaarhitekt Endrik Mänd, Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) vanemekspert Mari Jüssi, Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar ning Tallinna Sadama, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja teiste asjaomaste asutuste spetsialistid.

Lisainfo: Rainer Vakra. 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside