Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil otsustati esitada tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõule (736 SE) muudatusettepanek, mis loob võimalused vanade rehvide taaskasutamiseks ning aitab vältida tulevikus nende sattumist loodusesse.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul otsustas komisjon toetada Keskkonnaministeeriumi ettepanekut täiendada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust selliselt, et põlevkivikütteõli on põlevkivist valmistatud kütus, mille massist kuni 30 protsenti võib moodustada rehvihake. Sellega viidi tööstusheite seadusesse sisse muudatus, millega astuti samm edasi vanade rehvide käitlemisega seotud probleemide lahendamiseks ning nende ringlussevõtuks.

„Seaduse täiendamisega vähendame põlevkivi kasutamist ja saame suures osas lahendada ka vanade rehvide käitlemise probleemi,“ ütles Vakra. Ta toonitas, et iga samm on vajalik, mis aitab vähendada põlevkivi kaevandamist ja motiveerib täna tuhandeid tonne looduses vedelevaid vanu rehve taaskasutama.  Vakra selgitas, et rehvihakke kasutamisel põlevkiviõli tootmisel tekib seitse korda vähem tuhka ja saab 3-4 korda rohkem õli kui põlevkivi kasutades. Eestis on vanarehvide kuhjumise tõttu toimunud rida rehvide kogumiskohtade põlenguid, millega kaasnev õhu- ja pinnasesaaste keskkonnale on väga koormav.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling tõdes, et hetkel puudub alternatiiv selle aastate pikkuse probleemi lahendamiseks. „ Loome võimaluse, et saada vanad rehvid taaskasutusse ja ka vanarehvide hunnik Raadilt kaob piinliku vahejuhtumina ajalukku. See samm aitab tervikuna lahendada rehvide 100 protsendilise taaskasutuse ning selle sammuga  väldime ka rehvide sattumist loodusesse,“ ütles Palling.

Hetkel on põlevkivikütteõli defineeritud kütteõliks, mis peab olema toodetud sajaprotsendiliselt põlevkivist, seaduses ei ole kirjas, et põlevkiviõli tootmise sisendiks võiks osaliselt olla ka muu ressurss kui põlevkivi. Kuigi rehvihakke lisamisel toodetav põlevkiviõli ei erine omadustelt ainult põlevkivist toodetud õlist, ei ole kehtiva seaduse järgi tegemist põlevkivikütteõliga. Eelnõuga muudetakse põlevkivikütteõli definitsiooni ning edaspidi käsitletakse põlevkivikütteõlina ka sellist põlevkivist valmistatud kütust, mille massist kuni 30protsenti moodustab rehvihake.

Eelnõuga täpsustatakse veel kehtiva seaduse sätteid ja kõrvaldatakse ELi õigusega vastuolud, millele viitas Euroopa Komisjon. Muudatused on eelkõige tehnilist laadi: parandatakse sätete sõnastust, kasutatakse ühtsemat mõistete süsteemi, täpsustatakse keskkonnaalase erakorralise kontrolli aruande esitamise ning avalikustamise nõudeid. Eelnõu näeb ette, et kujunemisjärgus tehnika katsetamisel ja kasutamisel võib loa andja teha reeglites ajutise erandi võimaliku tehnika ning saastatuse vältimiseks. Eelnõu annab võimaluse asjakohaste ennetusmeetmete rakendamise nõude kohaldamiseks üheksa kuu jooksul. See lihtsustab kujunemisjärgus tehnika katsetamist ning kasutamist võrreldes kehtivas õiguses kehtestatud nõudega.

Keskkonnakomisjon otsustas saata valitsuse algatatud tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) Riigikogu täiskogu istungile 13. veebruaril ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Lisainfo:

Rainer Vakra, 5800 2828

Kalle Palling:  5663 9005

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside