Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon arutas oma tänasel istungil tuuleparkidega rajamisega seotud talumistasu kehtestamist

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ütles, et vaja on sätestada talumistasu maksmise kohustus tuuleelektrijaama valdajale ja meretuulepargi valdajale. „Peame tagama õiglase lahenduse, et tuuleelektrijaamadest otseselt puudutatud elanikud ja kohalikud omavalitsused saaksid tuuleenergia tootmise kasust oma osa. Kodumaise taastuvenergeetika tootmise võimekuse loomine on veninud liiga kaua, tuuleenergia on oluline riigile tervikuna, et täita kliimaeesmärke ja tõsta meie konkurentsivõimet. See puudutab ka meid kõiki elektritarbijatena,“ selgitas Alender. 

Tuuleparkide rajamisega kaasneb kohalike võimalike häiringuid, näiteks tuuleelektrijaama nähtavusega kaasnev visuaalne mõju, tuuleelektrijaamast lähtuv heli, liikumispiiranguid, maakasutuse piiranguid, mis on seotud nii jahi-, spordi- või lennuvahendite kasutamise piirangutega, ja veekasutuse piiranguid nagu kalapüük ja kalakasvatus. Tuuleenergia on kiiresti arenev puhas taastuvenergia liik, mis võimaldaks katta suure osa Eesti energiavajadusest. Talumistasu erinevad variandid on kasutusel paljudes Euroopa riikides, et hüvitada kohalike võimalik ebamugavus. Eesmärk on tuuleenergia tootmisest tekkiv kasu suunata kohalikele elanikele ja omavalitsustele. Talumistasu on plaanis rakendada tuuleelektrijaamadele, mis ehitatakse pärast kavandatava seadusemuudatuse jõustumist.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja rõhutas, et rohepöörde valguses on asjakohane rääkida majanduskeskkonna muutumisest ja sellele kaasaaitamisest. „Analüüsimist vajab  meretuuleparkide otseliini juriidiline käsitlus. Maismaal on selleks seadusandlik sisu ja positiivsed näited olemas, kus ettevõte on investeerinud just sellesse piirkonda, kus on tagatud ülekandetasudeta elektrienergia,“ ütles Metsoja. Ta lisas, et selline lähenemine aitab tasakaalustada Eestit regionaalset arengut ja luua uusi töökohti väljapoole Tallinna.  „Kohaliku kasu mõõtmine ei tohi piirduda ainult tasust toodetud kWh eest vaid sellest, milliseid eeldusi luuakse piirkonna konkurentsivõime kasvuks.“ 

Metsoja selgitas, et talumistasu maksmise kohustuse ja talumistasu suuruse kehtestamine on otstarbekas jätta kohaliku omavalitsuse volikogu otsustada. „Kohalik omavalitsus saab talumistasu kasutada omal äranägemisel. See annab võimaluse laekunud vahendeid eraldada tuuleelektrijaama lähedal asuva hoone elanikele kompensatsiooniks,“ ütles Metsoja. Ta lisas, et talumistasu saamise võimalus võib kujuneda põhjuseks, miks kohaliku omavalitsuse elanike arv ja selle kaudu ka maksutulu suurenevad. 

Metsoja ütles, et talumistasu kehtestamisega ei ole kavatsust mõjutada tuuleparkide rajamise lubamist ega keelamist. Ta märkis, et talumistasu kehtestamine loob mõistliku põhjuse positiivsemaks suhtumiseks tuuleenergeetikasse. 

Keskkonnakomisjon toetas energiamajanduse korralduse seaduse ja seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga seaduse täiendamist. 

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, kes tutvustasid eelnõu väljatöötamiskavatsust, eelnõu peaks valmima järgmise aasta jooksul.

Riigikogu pressiteenistus 
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud:
 [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside