Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjonis käsitleti õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklike kohustustega seotud küsimusi. Keskne kõneaine oli, kuidas riigisisesed heiteallikad mõjutavad õhukvaliteeti nii riigis kui naaberriikides ning kuidas kirjeldatakse heitkoguste vähendamise meetmeid.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra selgitas, et arutusel oleva eelnõuga (624 SE) võetakse Eesti õigusesse üle ELi direktiiv, mis käsitleb viie põhilise õhusaasteaine heitkoguste vähendamise riiklikke kohustusi. Direktiiviga on aastateks 2020 ja 2030 kehtestatud riiklikud saasteainete heitkoguste vähendamise kohustused ning teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi nõuded.

„Programmis seatakse õhusaasteainete vähendamise eesmärgid ja meetmed, mis on riigile kohustuslikud,“ ütles Vakra. Ta selgitas, et saasteained, mida direktiiv käsitleb on vääveldioksiid, lämmastikoksiidid, eriti peened osakesed, ammoniaak ja mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid.

„Nende ainete vähendamine õhusaastes parandab välisõhu kvaliteeti ning toob kaasa positiivse mõju nii ökosüsteemidele kui elu- ja looduskeskkonnale,“ toonitas Vakra. Ta märkis, et ülevõetava direktiiviga kutsutakse üles tugevdama riikidevahelist koostööd saasteainete heitkoguste vähendamisel. Samuti tuleb tagada programmi kooskõla teiste asjakohaste kavade ja programmidega.

„Siiani on olnud programmi sisu paljuski riikide enda sisustada. Direktiiv on piirkoguste täitmise seisukohast üsna paindlik ning võimaldab riigil kombineerida erinevaid meetmeid vastavalt vajadusele ja võimalustele, kui peaks selguma oht, et heitkoguste vähendamise kohustused võiksid jääda mingitel põhjustel täitmata,“ ütles keskkonnakomisjoni liige Valeri Korb. Paindlikkusmeetmete rakendamisel tuleb Euroopa Komisjoni sellest teavitada. Esimene riikliku õhusaasteainete vähendamise programm tuleb Euroopa Komisjonile esitada 2019. aasta 1. aprilliks ning selle peab üle vaatama vähemalt iga nelja aasta järel.

Keskkonnakomisjon otsustas saata atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) Riigikogu täiskogu istungile 16. mail ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Lisainfo: Rainer Vakra 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside