Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil jätkub arutelu jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) üle.

Eelnõu eesmärk on suunata omavalitsusi senisest rohkem tegelema jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamisega ning toetada seda riigieelarvelistest vahenditest.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on muudatused vajalikud, et tagada  Euroopa Liidus kokkulepitud eesmärk, võtta 2020. aastaks ringlusse vähemalt 50 protsenti olmejäätmetest. „Jäätmehoolduse rahastamise reformiga soovime innustada omavalitsusi rohkem tegelema jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamisega. Selleks on järgmise aasta eelarves kavas eraldada kohalikele omavalitsustele 2,2 miljonit eurot jäätmehoolduse arendamise toetuseks. Sellest näiteks 640 000 eurot on Tallinna, 150 000 eurot Tartu jäätmete liigiti kogumise ja sortimise parendamiseks,“ ütles Vakra. Ta lisas, et jäätmejaamade teenuse võimalikult mugav kasutamine tuleb elanikele kindlustada kõikides kohalikes omavalitsustes.

Jäätmete liigiti kogumine võimaldab edendada jäätmete ringlusse võtmist, sest hoitakse ära jäätmete segunemine ning puudub vajadus nende hilisemaks lahutamiseks ringlusse võtmise eesmärgil. Ühtlasi tagatakse liigiti kogumisel ka teisese toorme parem kvaliteet ning ringlusse võtmise kasutegur,“ selgitas Vakra. Tema sõnul eeldavad need kohustused, et kohalikud omavalitsused ja riik rakendavad asjakohaseid meetmeid, mis tähendab ümberkorraldusi jäätmevaldajate tegevuses.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada, et omavalitsuse territooriumil oleks jäätmevaldajatel selge kohustus jäätmeid sortida ja liigiti koguda ning elanikel oleks võimalus jäätmeid liigiti ka ära anda. Kavandatava muudatuse kohaselt antakse kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest toetust jäätmehoolduse kulude osaliseks katmiseks.

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Keskkonnaameti, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Lisainfo: Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside