Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas saata riigi andmekogudes keskkonnateabe käitlemise korra ajakohastamise eelnõu täiskogu istungile esimesele  lugemisele 8. detsembril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender selgitas, et eelnõuga tunnistatakse kehtetuks keskkonnaregistri seadus. „Uus kord vastab sellele, kuidas keskkonnateavet on tegelikult kogutud. Keskkonnaregistri alaminfosüsteemideks nimetatud infosüsteemid eristatakse iseseisvate andmekogudena,“ märkis Alender.

Ta lisas, et valdav osa keskkonnaregistri senistest nimistutest ja andmetest on praegu ja on ka eelnõus koondatud Eesti looduse infosüsteemi EELIS. Samas on mitme seni keskkonnaregistri nimistuks loetud andmestiku suhtes loodud eraldi andmekogud või infotehnoloogiliselt sõltumatud infosüsteemid.

Keskkonnakomisjoni aseesimehe Andres Metsoja sõnul  on vaja keskkonnateabega seatud süsteemi kasutamine muuta lihtsamaks. „Eelnõuga sätestatakse kohustus luua keskkonnateavet sisaldavatele andmekogudele juurdepääsuks ja liidestamiseks ühtne infotehnoloogiline pöördumispunkt ehk veebikeskkond. Lähtuda on vaja printsiibist, kuivõrd see on infotehnoloogiliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas,“ ütles Metsoja.

Ta selgitas, et seoses nende muudatustega on vaja täiendada veel mitut seadust. Need on keskkonnaseadustiku üldosa seadus, atmosfääriõhu kaitse seadus, jäätmeseadus, tööstusheite seadus ja veeseadust. Muuta on vaja sätteid asjakohase registreeringu taotlemise ja menetlemise ning registreerimistõendi andmise kohta keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Metsaseaduse muudatustega seatakse juurdepääsupiirangud metsaregistrisse kantud erametsamaa sellistele andmetele, mis võimaldavad hinnata füüsilisest isikust metsaomaniku vara ja majandusseisu ning mida peetakse füüsiliste isikute puhul koos isiku tuvastamist võimaldavate andmetega isikuandmeteks. Samuti täiendatakse metsaseadust riikliku metsade statistilise valikmeetodiga inventeerimise (SMI) regulatsiooniga.

Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõuga (441 SE) muudetakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust ning 11 muud seadust.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside