Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon toetas oma tänasel istungil uue keskkonnaandmeid koondava veebilehe keskkonnaportaali loomist, mis võimaldab internetikeskkonnas keskset juurdepääsu riigi andmekogudes hoitavale keskkonnateabele ja annab keskkonnaseisundist põhjuslikult ja ruumiliselt seostatud ülevaate.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ütles, et keskkonnaportaalist saab üks ja ainus värav kõikidele valitsemisala avalikele andmetele. „Eri andmekogudele juurdepääsu tagamine ühe portaali kaudu ei tähenda iseseisva andmekogu loomist, vaid infotehnoloogilist lahendust, mis hõlbustab andmete kasutamist,“ märkis Savisaar. Ta lisas, et portaalile on vaja kindlasti luua liides, mille kaudu saaks kolmandad osapooled teha automaatselt oma analüüse ning luua täiendavaid kasutajaliideseid. 

Keskkonnaportaal ajakohastab keskkonnateabe käitlemise korda riigi andmekogudes. Senise Keskkonnaregistri asemele luuakse keskkonnaandmeid koondav keskkonnaportaal, milles kuvatakse eri andmekogudes hoitav keskkonnateave ning asutatakse iseseisvate andmekogudena Eesti looduse infosüsteem (EELIS) ja maavarade register, mis on senini toiminud keskkonnaregistri alaminfosüsteemidena.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender selgitas, et iseseisva andmekoguna asutatava EELISe eesmärk on süstematiseeritult koguda ja tagada avalik andmete kättesaadavus keskkonnaga seotud ruumiobjektide kohta. „EELISe andmed avalikustatakse keskkonnaportaalis. Kuna EELISe olemasolev lahendus on tehniliselt aegunud, siis on paralleelselt seadusega vaja alustada ka uue EELISe arendamisega,“ märkis Alender.

Keskkonnateavet sisaldavate andmekogude korrastamise protsess on toimunud juba pikema aja vältel. Muu hulgas on asutatud keskkonnaseire andmekogu KESE, keskkonnalubade infosüsteem KOTKAS ning kalanduse lubasid ja andmeid sisaldav teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu TEHA. Kuna senine keskkonnaregister asendub veebilehega ent valdav osa keskkonnaregistri senistest nimistutest/andmetest on praegu ja on ka edaspidi kogutud EELISesse, antakse õiguslik alus seni registri alaminfosüsteemidena tegutsenud EELISele ja ka maavarade registrile. Keskkonnaregistri alaminfosüsteemid on keskkonnaregistrisse kogutavate andmete algallikad ehk andmekogud avaliku teabe seaduse järgi.

Keskkonnakomisjon otsustas saata valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) täiskogu istungile esimeseks lugemiseks 20. jaanuaril.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee

 

Tagasiside