Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon käsitles oma tänasel istungil Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega seotud küsimusi ja otsustas toetava seisukohaga saata eelnõu täiskogu istungile ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra märkis, et kahe keskkonnaküsimustega tegeleva asutuse liitmisega luuakse tingimused olemasolevate vahendite tõhusamaks kasutamiseks. „Ühendamine tähendab sisuliselt seda, et keskkonnaga seotud küsimuste lahendamine tuuakse ühte asutusse ühe katuse alla. Ühendasutus liidab kahe keskkonnaga seotud asutuse põhifunktsioonid, mille juures jäävad mõlema asutuse põhiülesanded senisel kujul kehtima,“ ütles Vakra. Ta lisas, et see likvideerib killustatuse probleemide lahendamisel ja tõstab ameti vastutust.

Komisjonipoolse ettekandja Andres Metsoja sõnul analüüsiti keskkonnakomisjoni kolmel istungi põhjalikult kahe asutuse liitmisega seotud küsimusi. Ta tõi välja ka Riigikontrolli auditis toodud seisukohad. „Auditi järeldus oli, et Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine on vajalik. Selles on välja toodud ka riigikontrolöri seisukoht, et suund on õige, sest tihtilugu on probleeme kahe asutuse teiseteisest arusaamisega,“ selgitas Metsoja.  

Komisjoni istungil käsitleti ka uue asutuse peakontori asukohta. Keskkonnaministeeriumi seisukoht on, et suur osa töökohtadest jääb Tallinnasse, kuna siin toimub ka enamik järelevalvetegevusest, aga sealjuures ei taganeta juba võetud kohustusest viia paljud inspektsiooni töökohad Tallinnast välja. Ministeerium näeb ameti asukohana Pärnut.

Komisjoni liige Meelis Mälberg tundis huvi, kas on otsustatud, kus maakondades ühendasutuse esindused hakkavad olema. Ministeeriumis heaks kiidetud printsiibi järgi maakondlikud esindused säilivad, otsest plaani kontoreid sulgeda ei ole, kuid ametikohad võivad ümber paikneda. Viidati asjaolule, et paljud kontorid on ka looduskeskused.

Nimetatud valitsusasutuste ühendamine on ettenähtud alates 1. veebruarist  2019. Eelnõuga tehakse muudatused Vabariigi Valitsuse seadusesse ja 38 muusse seadusesse

Keskkonnakomisjon otsustas saata valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) täiskogu istungile teiseks lugemiseks 18. detsembril ning kolmandaks lugemiseks 20. detsembril ettepanekuga seadus vastu võtta.

Lisainfo: Rainer Vakra: 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside