Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon viib atmosfääriõhu kaitse seadusesse muudatused, et tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine oleks paindlikum.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ütles, et eelkõige on süsteemi eesmärk toetada pidevalt ja püsivalt heitmete vähendamise eesmärkide täitmist ning ühtlasi vähendada halduskoormust. „Ühikute jooksev kohandamine igal aastal tagab eesmärkide täitmise monitoorimise,“ märkis ta.

Alender selgitas, et ELi jagatud kohustuse määruse alusel on Eestil kohustuslikud iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piiramise sihttasemed aastateks 2021–2030 transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise sektorites.

„Eesmärkide täitmise tagamiseks on liikmesriikidel lubatud määruse alusel loodud heitkoguse ühikutega omavahel kaubelda. Seega sätestatakse jagatud kohustuse määruse sektorites heitkoguse ühikutega kauplemise põhimõtted ning kauplemise korraldamise, müügi- ja ostulepingute, kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord ning taotleja kohustused,“ ütles Alender.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja märkis, et riigi eelarvestrateegias otsustatud meetmetega on võimalik suunata moderniseerimisfondi vahendid riigile olulistesse valdkondadesse, et saavutada kliima- ja energiapoliitika eesmärke. „Samuti võimaldab see luua igale meetmele ühtsed alused kõikidele taotlejatele konkreetsesse valdkonda investeerimiseks,“ selgitas Metsoja.

Ta lisas, et erinevate meetmete kaudu on võimalik toetada taastuvenergia, energiatõhususe, energia salvestamise, energiavõrkude moderniseerimise projektide elluviimist, samuti vähese CO2-heitega majandusele õiglast üleminekut piirkondades, mis tuginevad suure CO2-heitega majandusele, näiteks Ida-Virumaal. „Samuti on võimalik toetada moderniseerimisfondi vahenditest erinevate meetmetega energiatõhususe arendamist transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas.“

Käesoleva eelnõuga ajakohastatakse sätteid, et tagada EL-i õiguse rakendamine. Euroopa Komisjon on kehtestanud uued Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (EL HKS) rakendavad määrused. Samuti on EL andnud rakendusmääruse moderniseerimisfondi kohta. Nende eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid. Määrustes on sätestatud ELi HKSi toimimise üksikasjad neljandaks kauplemisperioodiks aastatel 2021–2030.

Keskkonnakomisjon otsustas saata valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) täiskogu istungile esimeseks lugemiseks 7. aprillil.

Riigikogu pressiteenistus 
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]

 

 

 

Tagasiside