Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil käsitleti põhjalikult kollektiivses pöördumises „Keelustada Eesti GMO-kultuuride kasvatamine“ toodud ettepanekuid ja seisukohti. Keskkonnakomisjon toetas GMO-vaba suunda.

Arutelu käigus toodi esile nii tänased teadmised, uuringute tulemused, inimeste hoiakud GMO-de suhtes kui GMO-de kasutamisega kaasnevad riskid. Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra märkis, et hetkel reguleerib GMO-de kasvatamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastav direktiiv, mida aastal 2015 täiendati. Nimetatud täiendus annab liikmesriikidele võimaluse konkreetse GMO kasvatamist piirata või keelata oma territooriumil või selle osal, kui liikmesriik leiab, et see on põhjendatud ja vajalik.

„Tänase seisuga ei ole Keskkonnaministeerium andnud ühtegi GMO-de keskkonda viimise luba. Seega Eesti on käesoleval ajal GMO-de kasvatamisvaba. Keskkonnakomisjon toetas antud küsimuses senise GMO vaba poliitika jätkumist ühehäälselt.  Keskkonnaministeeriumi hinnangul ei ole ka pikemas perspektiivis näha ette muutust selles hoiakus. GMO-de taotlusi on Eestis seni hinnatud teaduspõhiselt ja otsused põhinevad geenitehnoloogiakomisjoni arvamustel,“ ütles Vakra.

Komisjoni aseesimehe Kalle Pallingu sõnul on GMO-vabal suunal  märgiline tähendus. “Mainekujunduse seisukohalt on sellel oma väärtus, kui me tahame end näidata puhta toidu tootjana,“ ütles Palling.

Komisjoni istungil viidati ELi direktiivis toodud sättele, mis annab võimaluse algatada menetlus konkreetse GMO kasvatamise keelustamiseks riigis, mitte kehtestada üldist GMO-de kasvatamise keeldu. GMO kasvatamise keelustamine peab olema põhjendatud ja aluseks võivad olla keskkonnapoliitika eesmärgid, asulaplaneerimine, maakasutus, sotsiaalmajanduslik mõju, GMO-sisalduse vältimine teistes toodetes, põllumajanduspoliitika eesmärgid ja avalik kord.

Komisjoni istungil toodi esile ekspertide hinnangud, mille kohaselt ei ole GMO maisidel mingeid bioloogilisi ega majanduslikke eeliseid Eestis kasvatamiseks.

Komisjoni istungil osalesid Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Lisainfo: Rainer Vakra: 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside