Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon toetas oma tänasel istungil unikaalaadressi määramise aluste ühtlustamist ja suhtlemise lihtsustamist aadressobjekti omanikuga, et tagada riigi infosüsteemide parem koostoimimine.

Valitsuse algatatud ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (196 SE) antakse Maa-ametile õigus määrata unikaalaadressiga alad. Samuti sätestatakse erand paralleelaadressi määramiseks hoonestatud transpordimaa maaüksustele.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et muudatuste eesmärk on eelkõige tagada aadressiobjektide leitavus. Kehtiva korra alusel on unikaalaadressi nõudega aladeks üldplaneeringuga määratud tiheasustusega või kompaktse hoonestusega alad.

„Kuna õigusaktides ei ole viidatud alad defineeritud, siis määravad kohalikud omavalitsused neid planeeringutega väga erinevalt. Sellega kaasneb probleem, et hooned on võivad olla raskesti leitavad,“ nentis Savisaar.

Ta märkis, et ühtsetel alustel määratavad unikaalaadressi nõudega alad tagavad riigis ühetaolise aadressikorralduse ega lisa seejuures täiendavaid kohustusi või piiranguid ehitus- ega muule tegevusele.

Keskkonnakomisjoni aseesimehe Yoko Alenderi sõnul on vaja lihtsustada ka suhtlemist aadressiobjekti omanikuga. „Muudatusega lisame võimaluse teavitada aadressi muudatustest e-kirja teel ja kortermaja korral korterühistu kaudu,“ ütles Alender.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatustega tagatakse riigi infosüsteemide, eelkõige kinnistusraamatu ja aadressiandmete infosüsteemi parem koostoimimine. Kui kinnistustraamatus moodustatakse korteriomand, saab iga korteriomandina kinnistatav korter ka aadressiandmete süsteemis vaste aadressiobjektina.

Keskkonnakomisjon otsustas saata valitsuse algatatud ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) esimesele lugemisele täiskogu istungil 17. juunil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside