Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil on tähelepanu keskmes Liivi lahe räimepüügiga seotud probleemid.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul oli teema põhjalik arutelu mullu maikuus. Siis lepiti kokku, et Kihnu vallavalitsus teeb oma konkreetsed ettepanekud kalapüügiseaduse muutmiseks. Ta toonitas, et keskkonnakomisjon peab vajalikuks kontrolli tagamist Kihnu saarestiku räimepüügil kvoodi õiglase jagamise ja väljapüügi üle arvesse võttes kohalike elanike soove.

„Kihnu saarestiku kaluritele on kalapüük traditsiooniline elatusallikas. Selle kindlustamiseks on vaja seadusandlikult tagada, et ainult väikesaarte elanikud saaksid püüda nendele eraldatud räimekvoodi alusel,“ ütles Vakra. Ta lisas, et probleemid tulid esile seoses mulluse räimepüügi kvoodi ammendumisega, mille põhjustas püügiõiguse üleandmine ja rentimine teistele rannakaluritele, kelle kala väljapüügi maht tõmbas piiri ka Kihnu saarestiku püsielanikest kalurite tegevusele.

Keskkonnakomisjoni soovil tegigi Kihnu vallavalitsus oma ettepanekud püügireeglite täpsustamiseks ja muudatuste sisseviimiseks kalapüügiseadusesse. Kihnu vallavanem Ingvar Saare teeb oma kirjas ettepaneku, et väikesaartele eraldatud püügivõimalusi peab saama aktiivselt kasutada väikesaartel püsivalt elav ning selle kultuuri jätkumisse panustav kutseline kalur. Muudatuste eesmärk on vältida püügivõimaluste kokkuostmist kala esmakokkuostjate või mandril tegutsevate kalurite poolt. Samuti tehakse ettepanek, et kastmõrraga räimepüügil piirata nende sadamate arvu, kuhu võib lossida väikesaarte püsielaniku kalapüügiloaga püütud kala.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside