Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas oma tänasel istungil viia arutelu teemal „Mets muutuva kliima tingimustes“ täiskogu istungile ning käsitleda seda koos metsanduse asjatundjatega oluliselt tähtsa riikliku küsimusena.

Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul on metsandusega seotud küsimused avalikkuse kõrgendatud tähelepanu keskmes. Seda nii käesoleval ajal jooksvate probleemide lahendamisel kui ka seoses metsanduse arengukava koostamisega. „Samas peame pöörama erilist tähelepanu sellele, mis toimub meie metsades seoses kliimamuutustega,“ ütles Savisaar.

„Kliimamuutused mõjutavad paratamatult meie looduskeskkonda,“ selgitas Savisaar. Ta märkis, et metsaga seotud küsimused on pidevalt keskkonnakomisjoni tähelepanu all ning lisaks komisjoni sisestele aruteludele oleme metsaga seotud küsimusi arutanud ka koos teiste komisjonidega avalikel istungitel.

Savisaar märkis, et konstruktiivse arutelu jaoks on vaja arvestada metsa ja metsamajanduse ajaloolist tausta ning leida tasakaal looduskaitse, kliimaeesmärkide ning metsamajanduse vahel. Metsaga seotud otsused on väga pikaajalise mõjuga ning tänased otsused mõjutavad meid mitmete aastakümnete vältel „Jätkusuutlik metsamajandus tähendab metsade kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende maksimaalselt elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse sh CO2 maksimaalse sidumise, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning võimaldab metsadel ka tulevikus täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone nii kohalikul, riigi kui ka maailma tasandil,“ selgitas Savisaar.

Keskkonnakomisjon otsustas teha ettepaneku lülitada arutelu täiskogu istungi päevakorda 20. veebruaril.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside