Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon arutas kahel istungil koos asjaomaste asutuste esindajatega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamise eelnõule esitatavaid muudatusettepanekuid.

Keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja selgitas, et komisjon esitab kokku 34 muudatusettepanekut.

„Keskkonnakaitse seisukohalt on eelnõu seotud eelkõige reovees ohtlike ainete regulatsioonide täiendamisega. Samas veekeskkonna kaitsmise, ühiskanalisatsiooni kaudu keskkonda juhitava heit- ja sademevee kehtestatud nõuetele vastavuse kontrolli kõrval on tähtis ka tagada tarbijale kvaliteedinõuetele vastava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine mõistliku, põhjendatud ning võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga,“ ütles Metsoja. Ta rõhutas vajadust tarbijate võrdseks kohtlemiseks erinevates piirkondades. „Peame tagama, et teenuse hinna kujundamisel ei satuks väiksemate piirkondade esindajad ebavõrdsesse olukorda võrreldes suuremate piirkondadega,“ märkis Metsoja.

Ta lisas, et eelnõus täpsustati kohalike omavalitsuste rolli seoses sademevee käitlemisega. Sademeveelahenduste kavandamine algab juba planeeringu koostamise etapis, mistõttu on sademevee käitlemise korraldamisel kõige olulisem roll kohalikul omavalitsusel. Metsoja selgitas, et kohalikud omavalitsused peavad koos vee-ettevõtjatega leidma piirkonda sellised sademevee käitlemise tehnilised lahendused, mis sobivad nii piirkonna hüdrogeoloogiliste omaduste kui ka tehniliste võimalustega.

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Vee-ettevõtete Liidu ning Konkurentsiameti esindajad.

Keskkonnakomisjon otsustas saata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE) Riigikogu täiskogu istungile 8. veebruaril ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside