Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon vaatas oma tänasel istungil läbi jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõule laekunud muudatusettepanekud ja otsustas saata selle teisele lugemisele täiskogu istungil 14. aprillil.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ütles, et arutelude käigus täiendati eelnõu ühe sisulise muudatusega, mis parandab pakendite kogumise korraldust ja avaliku võrgu konteinerite ületäitumise vältimist ja nende ümbruse korrashoidu. 

„Mul on väga hea meel, et liikusime täna keskkonnakomisjonis üksmeelselt edasi Riigikogus pikalt seisnud eelnõuga, võttes üle Euroopa Liidu direktiividest tulevad kohustused biojäätmete liigiti kogumiseks, laiendades tootjavastutust ja pandipakendi süsteemi,“ ütles Alender. Ta lisas, et biojäätmed moodustavad olulise osa kõigist jäätmetest, kui saame need kogutud muudest jäätmetest eraldi, teeme esimese otsustava sammu, et parandada jäätmete ringlussevõtu võimalust. „Nüüd jätkame eelnõuga suures saalis, loodan, et ka seal on toetus eelnõule suur. Komisjonis teeme paralleelselt koos huvigruppidega edasi tööd täiendavate muudatustega, mis taastaksid usalduse ringmajandusse ja viiksid meid ka ringlussevõtu sihtmäärade täitmiseni,” selgitas Alender.

Eelnõusse viidi sisse muudatus, mille kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib korraldada ületäitunud avalike pakendijäätmete konteinerite ja sinna ümber kogunenud pakendijäätmete käitlemist. Samas peab kohaliku omavalitsuse üksus enne nimetatud tegevuse alustamist andma taaskasutusorganisatsioonile võimaluse oma kohustused täita. Kui taaskasutusorganisatsioon oma kohustusi ei täida, korraldab kohaliku omavalitsuse üksus pakendijäätmete käitlemise ja esitab arve taaskasutusorganisatsioonile. Selle sätte eesmärk on vähendada prügistamist ja pakendijäätmete konteinerite ületäitumist.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja ütles, et eelnõu arutelu käigus tõstatus pakendit koguvate organisatsioonide ja kohalike omavalitsuse koostöö. Samas ei keskendunud see ainult konteinerite ümbruse koristamisele ning selle reguleerimisele vaid ka tekkekohast pakendi liigiti kogumisele. Selgus, et sellega edasi liikumiseks on vaja tuua selgus pakendite kättesaamise kohta pakendiorganisatsioonide poolt olukorras, kus KOV hakkab seda liigiti koguma.

Pakendite kogumine läbi korraldatud jäätmeveo on inimestele mugavam, kiirem ja keskkonnasäästlikum, sest pakendite äravedu toimuks muu korraldatud jäätmeveo raames ning inimesed ei peaks eraldi transporti kasutades viima pakendijäätmeid konteineritesse või jäätmejaama. Keskkonnakomisjon plaanib lähiajal ka regulatsiooniga edasi tegeleda, et see seadusesse vormida.

Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (190 SE) muudetakse jäätmete liigiti kogumise, laiendatud tootjavastutuse, jäätmetekke vältimise, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi jäätmekavade ning jäätmete ringlussevõtu tõhustamisega seotud nõudeid ja meetmeid, et saavutada paremad tulemused jäätmete korduskasutamise ettevalmistamises ja ringlussevõtus. Samuti täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja karistusmäärasid.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud:
 [email protected]

 

 

Tagasiside