Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed toetavad MTÜ Eestimaa Rohelise Liikumise algatust Sõrve looduskaitseala kehtestamiseks, sest tegemist on ainulaadse liigirikka alaga.  

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ütles, et komisjon käsitles Sõrve looduskaitseala kehtestamisega seotud küsimusi kolmel istungil. Arutelust võtsid osa kollektiivse pöördumise algatajate, Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Erametsaliidu esindajad.  

„Tallinna lähiümbruses Harku ja Saue vallas asuv metsamassiiv on suure elurikkuse ja kõrge loodusväärtusega, mille kaitsmise nimel on seni tööd tehtud kohalikul tasandil. Juba 2006. aastal on omavalitsus algatanud ka riikliku kaitseala moodustamise,“ selgitas Alender.

„Looduskaitseala on oluline rohevõrgustiku toimimise seisukohalt ja tõstab kohaliku kogukonna ja ka paljude Tallinna elanike elukvaliteeti. Igal rohealal on oluline roll kohalike elanike elukvaliteedis edendades teadmisi loodusväärtustest, pakkudes võimalusi tervisespordiks ja edendades puhkemajandust,“ ütles Alender.

Ta lisas, et Harku vald kohaliku omavalitsusena on aastakümneid töötanud looduskaitseala moodustamise nimel. „Samuti aitab looduskaitseala Eesti riigil täita Euroopa Liidu elurikkuse strateegia eesmärki – võtta 30 protsenti maismaast kaitse alla. Samuti on rohevõrgustik kliimamuutuste leevendajana muutunud aja jooksul aina tähtsamaks,“ toonitas Alender.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja viitas asjaolule, et uute piirangute kehtestamisel tuleb erametsaomanikele saamata jäänud tulu õiglaselt kompenseerida. Arutada tuleks võimalust alternatiivina pakkuda samas piirkonnas asendusmaad.

„Komisjon tõdes arutelu käigus, et valitsusel on tarvis teha valik, kas eelistada kunagi kavandatud kaevandusi või keskkonna kaitset, sest piirkonnas kompromissi leida on keeruline. Kaalukausil on ohtralt inventeeritud linnu- ja taimeliike ning teiselt poolt paekivi kaevandamine,“ selgitas Metsoja.

 Komisjoni istungil märgiti, et valitsusel on vaja kaalutleda ja jõuda otsuseni, mis on piirkonnas kõige olulisemad väärtused. Komisjoni liikmed leidsid, et loodusväärtus sellel alal on kõrgema väärtusega, kui seda on maa all paiknev paekivi, mida saab ka mujalt hankida.

 Keskkonnakomisjon soovitas kõiki ülaltoodud põhjuseid arvestades Sõrve looduskaitseala moodustamise menetlusega edasi minna.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside