Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil oli keskne kõneaine pakendiaruandluse auditeerimine

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul lülitati teema istungi päevakorda seoses praktikas üleskerkinud probleemidega. Ettevõtjad tõid esile, et seaduses on aruandluse auditeerimise nõue väiksema koguse puhul ebaotstarbeks ja liigselt koormav.

„Pakendiandmete audiitorkontrolli käigus ilmnesid probleemid auditeeritavatel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, mis kvalifitseerusid pakendiettevõtjaks. Nimetatud pakendiettevõtjate turule lastud pakendatud kauba pakendi kogus osutus sageli väikeseks, ületades vaid veidi piirmäära, millest väiksema turule lastud pakendi koguse korral andmeid pakendiregistrisse ei ole vaja esitada ja ei ole ka audiitorkontrolli kohustust. Nõuetekohane pakendiandmete audiitorkontrolli maksumus osutus võrreldes turule lastud pakendi kogusega ebaproportsionaalselt suureks ja üle jõu käivaks,“ selgitas Vakra. Tema sõnul tuleb tunnistada, et tegu on läbimõtlemata ja ilma vajaliku analüüsita seadusesse sisseviidud nõudega, mida tuleks muuta.

„Meil on vaja vähendada ebamõistlikku halduskoormust, kuid samas peame säilitama ka kontrolli pakendiringluse üle,“ rõhutas Vakra. Ta pidas vajalikuks teema käsitlemist järgmistel keskkonnakomisjoni istungitel, et leida probleemile tasakaalustatud lahendus.

Pakendiseadus sätestab pakendiettevõtjale kohustuse teha eelmise kalendriaasta kohta pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontroll enne andmete esitamist. See on üldine kohustus eranditult kõigile pakendiregistrisse andmete esitajatele. Kõnealuse sätte lisamisega pakendiseadusesse reguleeriti audiitorkontrolli tegevust ja 2015. aastal kontrolliti andmeid esimest korda uue sätte kohaselt.

Komisjon arutas tänasel istungil keskkonnaministeeriumi algatatud pakendiseaduse muutmist, et lahendada pakendiettevõtjate probleemid seoses pakendi audiitorkontrolliga. Kavandatava seadusemuudatusega soovitakse seada kohustuslikule audiitorkontrollile künnisarv viis tonni, millest suuremate turule lastud pakendi koguse korral tuleb audiitorkontroll teha.

Komisjoni istungil osalesid keskkonnaminister Marko Pomerants, Audiitorkogu, A-Tolliagentuuri ja Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.

Lisainfo: Rainer Vakra 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

päringud: [email protected]

 

Tagasiside