Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon taotleb rahandusministeeriumilt meetmete väljatöötamist, et kompenseerida omavalitsustele saamata jäänud tulu, mis on seotud riiklikult kehtestatud piirangutega looduskaitsealustele maadele.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul toodi probleemid esile seoses looduskaitseobjektide kaitse alla võtmise protsessi ja kaitsega seotud arutelul. Vakra pidas vajalikuks, et riik peab iga uue kaitseala moodustamisel tegema sotsiaalmajandusliku analüüsi ja arvestama iga kehtestatud piiranguga kaasnevaid rahalisi kohustusi.

Vakra sõnul juhtis keskkonnakomisjon tähelepanu omavalitsuste probleemile, et riik on kehtestanud kaitsealustele maadele maamaksu soodustuse. Maamaksuseaduse kohaselt kaitsealade sihtkaitsevööndi maalt maamaksu ei maksta ja seaduse kohaselt makstakse piiranguvööndi maalt maamaksu 50 protsenti maamaksumäärast. Sellest tulenevalt jääb omavalitsustel saamata suur osa tulust, mis vähendab omavalitsuse eelarvet.

„Komisjonis toimunud arutelu käigus juhiti tähelepanu ka asjaolule, et looduskaitse ei tohi olla ainult eraomaniku kohustus, vaid meie ühiste looduskaitseliste eesmärkide saavutamise nimel tuleb riiklikult kehtestatud piirangutega seotud kulutused neile hüvitada,“ ütles Vakra. Tema sõnul olgu selleks maamaks kohalikule omavalitsusele või eraomanikule saamata jäänud tulu raieküpse metsa eest.

Keskkonnakomisjon saatis rahandusministeeriumile taotluse, et leida lahendus, kuidas kompenseerida omavalitsustele saamata jäänud tulu. Hiljemalt aprilli lõpuks ootab keskkonnakomisjon konkreetseid ettepanekuid ka keskkonnaministeeriumilt, kuidas antud küsimusi ja tekkinud probleeme võimalikult kiiresti lahendada.

Lisainfo: Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

Tagasiside