Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon muudab atmosfääriõhu kaitse seadust, et anda kütuseturul tegutsevatele ettevõtetele rohkem paindlikust keskkonnaeesmärkide saavutamiseks.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et käesoleval ajal on kütusetarnijatel kohustus igakuiselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuus protsenti. Komisjoni poolt esitatakse muudatusettepanek täiendada eelnõu selliselt, et antud eesmärki on võimalik täita aastapõhiselt 2020. aastast alates.

„Seoses sellega, et biokütused sõltuvad sesoonsusest, siis nende hinna surve vähendamiseks loome tarnijatele võimaluse suvisel ajal odavama biokütusega rohkem kasvuhoonegaase vähendada,“ ütles Savisaar.

„Samuti muudetakse tarnija mõistet, et kütuseturust saaksid osa ka elektrienergiat, gaaskütuseid ja vesinikku kasutavad ettevõtted,“ märkis Savisaar.

Eelnõuga muudetakse veel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et lisada põlevkivikütteõli täpsustav definitsioon. „Teeme vajaliku täienduse, et põlevkiviõli valmistamisel on lubatud tootmise sisendina kasutada lisaks põlevkivile ka piiratud ulatuses  rehvihaket. Muudatus aitab tegeleda Eestis vanade rehvide probleemiga,“ ütles keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender.

Edaspidi peetakse tarnijaks isikut, kellel on majandustegevuse registrisse kantud märge kütuse tarbimisse lubamiseks või kütuse maksuladustamise lõpetamiseks, kütuse impordi tegevusluba omavat isikut ning juriidilisi isikuid, kes teevad kättesaadavaks maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja metsamajandustraktorites ning väike-laevades, kui need ei ole merel, kasutatavat elektrienergiat, gaaskütust või vesinikku.

Peale selle antakse kütuseseire andmekogu parema toimimise eesmärgil Keskkonnaministeeriumi vastutava töötleja ülesanded Keskkonnaagentuurile, kes on andmete töötleja ja koguja ning täpsustatakse andmekogusse kantavate andmete nimistut.

Eelnõuga tagatakse õigusselgus põlevkivikütteõli definitsiooni tõlgendamisel. Lisaks täiendatakse seadust uue kombineeritud nomenklatuuri koodiga, mida edaspidi hakatakse kasutama Eesti õlitööstuse peamiste õlitoodete määramisel. Nimetatud muudatus on tingitud uue aromaatsete ühendite määramise laboratoorse meetodi kasutuselevõtust.

Keskkonnakomisjon otsustas saata atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) täiskogu istungile teiseks lugemiseks 13. mail.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside