Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni tänasel istungil vaadati läbi looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõule esitatud muudatusettepanekud.

Komisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul oli seni kehtivas metsaseaduses kirjas, et metsandust käsitleva valdkonna arengukava koostamiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister töögrupi, kelle tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised metsandusega seotud huvigrupid.

Komisjon otsustas arvestada kolmeteistkümne mittetulundusühingu esitatud ettepanekut ning muuta metsaseaduse teksti ja sõnastatakse see järgmiselt: ”Töögrupis peavad olema tasakaalustatult esindatud ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike huvide esindajad,” ütles Vakra.

„Töögrupis pidid seni olema esindatud ökoloogilise, sotsiaalse ja majandusliku huvi esindajad, välja olid jäetud aga kultuuriliste huvide esindajad. Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse,“  lisas Vakra.

Koostöö huvigruppidega aitab kaasa läbimõeldud ja tasakaalustatud metsanduse arengukava koostamisele.

Eelnõu täiendamine võimaldab kasutada lisaks riigieelarvest eraldatud vahenditele ka riigitulundusasutuse Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tegevuseks mittevajalike kinnisasjade müügist saadud tulu ning puhaskasumit, et omandada kaitstavat loodusobjekti sisaldavaid kinnisasju. Kehtiv seadus ei näe ette võimalust kasutada tulu mõnel muul, kui vaid riigimetsa majandamiseks või tulu saamiseks. Konkreetselt looduskaitseseaduse § 20 alusel looduskaitsepiirangutega maa riigile omandamise eesmärk on kompenseerida maaomanikule seatud olulised piirangud. Eelnõuga antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele õigus osta looduskaitsealuseid maid. Keskkonnakomisjoni esitatud muudatusettepanek täpsustab nende võimaluste loetelu.

Eelnõu teine lugemine on Riigikogus kavas käesoleva töönädala kolmapäevasel istungil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Pressiteate teksti täpsustati 19. jaanuaril järgimises osas:

Komisjon otsustas arvestada osaliselt kolmeteistkümne mittetulundusühingu esitatud ettepanekut ning muuta metsaseaduse teksti ja sõnastada see järgmiselt: ”Töögrupis peavad olema esindatud ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike huvide esindajad,” ütles Vakra.

„Töögrupis pidid seni olema esindatud ökoloogilise, sotsiaalse ja majandusliku huvi esindajad, välja olid jäetud aga kultuuriliste huvide esindajad. Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse,“  lisas Vakra.

Koostöö huvigruppidega aitab kaasa läbimõeldud ja tasakaalustatud metsanduse arengukava koostamisele.

Gunnar Paal

 

 

 

 

 

Tagasiside