Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel väljasõiduistungil Paljassaare reoveepuhastusjaamas tutvutakse ettevõtte tegevusega ning kohtutakse Eesti Vee-ettevõtjate Liiduga.

Eesmärgiks on leida seadusandlikud lahendused üleskerkinud aktuaalsete probleemide, mis on seotud reovee, õhu ja kiirgusega.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on  viimastel aastatel teravalt esile kerkinud sademevetega seotud mured. „Käes on sobiv aeg, et tegeleda sademevee küsimusega ning leida sellele Eesti riigi seisukohalt parim lahendus. Probleemide lahendamine on otstarbekas viia läbi koos haldusreformiga, sest seoses sellega muudutakse mitmeid õigusakte. Samuti on tähtis ära kasutada kogukonna üldine huvi probleemide läbimõeldud lahendamiseks,“ ütles Vakra.

Ta tõi esile murekohad, mis on seotud arendustegevuse laienemisega. See on suurendanud sademeveega tekkinud üleujutusi, mis on esile kutsunud rahulolematute elanike arvu suurenemise. Vakra pidas vajalikuks üleriigilise sademevee metoodika väljatöötamist, mis arvestab piirkondlikke erisusi ja on sobivaim lahendus probleemide lahendamiseks.

Ta selgitas, et üleriigiline sademevee metoodika, mis arvestab piirkondlikke erisusi annab kohalikele omavalitsustele ja vee-ettevõtetele õigusliku aluse ning ka kohustuse rakendada metoodikas kirjeldatud alternatiividest sobivaimat moodust. Sademevee saastatusele küsimusele vastuse saamiseks on vajalik tutvuda lähinaabrite ning teiste Euroopa riikide parima praktika ja nutikate lahendustega, et langetada otsus Eestis teostatavate ja maksumaksjale taskukohaste lahenduste kohta.

Komisjoni väljasõiduistungil jälgitakse reovee puhastamise protsessi ja sellega seotud probleemide lahendamist keskkonnahoiu tagamise nimel.

Väljasõiduistungile on kutsutud Eesti Vee-ettevõtjate Liidu, AS Viimsi Vesi ja AS Tallinna Vesi esindajad.

Lisainfo: Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside