Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon sai ülevaate jäätmereformi plaanidest ning toetas selle algatamist, et edendada taaskasutust ning vähendada trahviohtu Eesti riigile.

Keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro ütles, et varem oli keeruline motiveerida omavalitsusi tagama sorteeritud pakendite äravedu väljaspool suuremaid keskusi. “Loodetavasti jäätmereformiga kavandatavad muudatused aitavad sellele kaasa, et jäätmete sorteerimine ja ringlusse võtmine muutub lihtsamaks, ütles Taro. Senine jäätmete taaskasutusmäär Eestis püsib mitterahuldaval tasemel ning see võib põhjustada märkimisväärse trahvi kogu riigile, mis tuleb kanda maksumaksjatel solidaarselt. Keskkonnakomisjoni esimehe sõnul on mõistlikum need vahendid suunata jäätmemajanduse arendamisse, et hoida keskkonda puhtamana.

Statistika näitab, et olmejäätmete käitlusel põletati 2021 andmetel olmejäätmeid energia saamise eesmärgil 49%, ladestati prügilates 20,5% ja võeti materjalina ringlusse 30,5%.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja sõnas, et jäätmekäitluses pole lahenduste leidmine kerge, sest tegu on erinevate tahkudega arvestamisega. Eestis on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmise eest vastutus hajutatud. „Liigiti kogumine või ringlussevõtu eesmärkide saavutamine on kohalike omavalitsuste korraldada, milleks on vaja tagada vajalik toetus,“ ütles Metsoja. Selle probleemi tõi muuhulgas välja ka Euroopa Komisjon Eestile esitatud varajase hoiatuse aruandes.

Kliimaminister Kristen Michal selgitas, et ministeerium on seadnud jäätmereformi eesmärgiks ülemineku ringmajandusele, jäätmetes sisalduva materjali ringlussevõtu suurendamise ja olmejäätmete jõudmise vähendamise Iru põletustehasesse või prügilasse ladestamisele. Seda saab reguleerida jäätmete liigiti kogumisel hinnastamise kaudu. Samas on vaja elanikele tagada mugavamad võimalused jäätme üleandmiseks, millega seoses väheneks jäätmete tahtlik või tahtmatu keskkonda sattumine. Ringlusse võtmine aitab aga kaasa Eesti ettevõtete konkurentsis püsimisele, tagab jäätmetes sisalduva ressursi parema kättesaadavuse, laiendab kasutusvõimalusi ja loob võimaluse ettevõtetel teisese toorme kasutamisega kohanemiseks.

Jäätmereformi väljatöötamiskava on plaanis valmis saada aasta lõpuks.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside