Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon arutas AS Ragn-Sellsi põlevkivituha töötlemise tehase eriplaneeringu algatamisega seotud küsimusi.

Keelduva otsuse  eriplaneeringu algatamise kohta langetas Narva-Jõesuu volikogu, sest tehase tegevus jätaks omavalitsuse ilma keskkonnatasust. AS Ragn-Sells kaalub ringmajandusettevõtte rajamiseks uut asukohta.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis, et põlevkivi ja sellest tootmisel tekkivad jäägid on probleemiks, millele lahendamiseks on vaja tegutseda läbimõeldult. „Mõistetav on kohaliku omavalitsuse mure õhupuhtuse kvaliteedi ja keskkonnamõju pärast, kuid raske on mõista vastuseisu põhjusel, et see muudaks keskkonna paremaks. Planeeringu üks osa on keskkonnamõjude hindamine ning kõik arendajad sh Ragn-Sells peavad tehase rajamisel tagama toimiva keskkonnakaitse, ükskõik, kus nad soovivad oma ettevõtlusega tegeleda. Samas tuleb arvesse võtta, et põlevkivi tuhk on olnud probleemiks juba aastakümneid ning täna on laual projekt, mis võimaldaks suure osa nii täna tekkivast kui varem tekitatud tuhast võtta kasutusele ringmajanduses,“ ütles Savisaar. Ta lisas, et põlevkivituhad on ohtlikud jäätmed ning visioon tuhamägede vabast Ida-Virumaast on väga inspireeriv.

Tunnustusena väärivad esiletoomist kindlasti ka Ragn-Sells`i läbiviidavad teadusuuringud, mis vaatlevad põlevkivituhkasid, kui loodusressursse, mida saab töödelda ümber uueks tooraineks. Samuti ettevõtte ambitsiooni luua süsinikuneutraalne tootmine. On selge, et tänane kohalike omavalitsuste rahastamise ja kogukondade motiveerimise mudel on jõudnud tupikusse ning on vaja välja töötada uus talumistasude maksmise metoodika, mis motiveeriks nii omavalitsusi, kogukondi kui ka ettevõtjaid.

Keskkonnaettevõte Ragn-Sells soovib elektrijaamade lendtuhast eraldada väga puhast lubjakivi ja kasutada seda plasti, paberi ja ehitusmaterjalide tootmises. Ragn-Sells loodab aastas miljon tonni tuhka väärindava tehase Ida-Virumaal käiku anda viie aasta pärast.

Komisjoni istungil tõdeti, et Ragn-Sells kaalub võimalust otsida tehasele teist asukohta. Kavas on pidada ümberkaudsete valdadega nõu, kes on kõige rohkem tehase rajamisest huvitatud ja algatab eriplaneeringu.

Keskkonnakomisjoni liige Mart Võrklaev kiitis AS Ragn Sellsi innovatiivset projekti, mis on üks suur samm edasi lahendmaks põlevkivituhkade ladestamise probleemi Eestis. Ta lisas, et kohalikud omavalitsustel on need, kes otsustavad, milliseid planeeringuid oma territooriumil algatada ja milliseid mitte. Kaalumise aluseks on kindlasti argument, mida see piirkonnale juurde annab ning milliseid häiringuid kaasa toob.

„Antud juhul oleme sattunud kummalisse olukorda. Riik on käesoleva aasta alguses loonud omavalitsustele heas usus keskkonnatasu komponendi, kus tuha ladestamise eest saab oma kompensatsiooni ka kohalik omavalitsus. See kompensatsioon peaks oleme mõeldud, just selleks et saastest tulenevaid mõjusid piirkonnas leevendada või selle eest elanikele leevendavaid investeeringuid teha. See ei saa olla lihtsalt eelarve täitmise koht. Peame mõistma, et keskkonna hoid ja saaste vähendamine on meie ühine soov ning omavalitsuse eelarve täitmist ei saa üles ehitada keskkonna saastamise arvelt. Samas tuleb mõista ka omavalitsust, kellel oma eelarve täitmiseks just liiga palju võimalusi ei ole, eriti väheneva elanikonnaga piirkondades,“ märkis Võrklaev.

Tema sõnul on kindlasti vaja nii Keskkonnaministeeriumi, kui Riigikogu tasemel selle probleemiga edasi tegeleda ning leida võimalused, kuidas innovaatilised ja keskkonnasõbralikud tehnoloogiad oleks Eestisse teretulnud, kuid samas omavalitsuste tulubaasis ei toimuks äkilisi muutusi/vähenemisi. „Üheks lahenduseks võis olla see, kui riik pakub neile omavalitsustele, kes on avatud keskkonnasäästlikele ja innovaatilisetele projektidele, kuid samas kaotavad näiteks saastetasus, täiendavat nö ülemineku toetust. Ehk võiks selline toetus olla ette nähtud õiglase ülemineku fondi vahendite jaotamisel,“ selgitas Võrklaev.

Keskkonnakomisjonis toimunud arutelu käigus kaaluti võimalust vaadata üle keskkonnatasude seaduse võimalused, et leida lahendus kohalikule omavalitsusele eraldatava saastetasuga seoses üleskerkinud probleemile. See võimaldab muuta ka suhtumist põlevkivituha töötlemise tehase eriplaneeringu algatamisse. Projekti teostumisel oleks kasu nii paikkonna keskkonna kaitsmisele kui ka majanduslikule tegevusele. 

Arutelul osalesid AS Ragn-Sellsi, Narva-Jõesuu linnavalitsuse, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee

Tagasiside