Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil käsitleti kollektiivset pöördumist „Lageraied ajalukku“.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis, et pöördumise pealkiri ja selle sisu ei lähe küll kokku, sest pöördumises soovitakse lageraiete mahtu vähendada, mitte saata ajalukku. Lisaks sisaldas pöördumine mitmeid soove, mille mõju on märksa laiem kui RMK tegevus.

Savisaare sõnul on metsa raiemaht olnud aruteluteema nii varasemal ajal kui ka nüüd seoses pöördumisega. „Oleme jätkuvalt seisukohal, et metsa raiemahud peavad olema kontrolli all ja looduslikku mitmekesisust tuleb kaitsta. Metsade majandamisel on vaja tagada tasakaalustatud tegevus,“ ütles Savisaar. „Otsused metsamajanduses ei puuduta üksnes puuraidureid, vaid omavad märksa laiemat mõju nii kliimale, looduslikule mitmekesisusele, sotsiaalmajandusele kui ka ettevõtlusele,“ ütles Savisaar. Tema hinnangul pole lahenduseks emotsionaalsed otsused, vaid tuleb leida sisuline ja argumenteeritud tegevuskava.

Komisjoni aseesimees Yoko Alender tundis muret, et miks raiemahud on kasvanud, millest see tuleneb, kas riigi suuremast ootusest kasumlikkusele, inimeste otsusest või tuleneb see metsa seisukorrast. Ta leidis, et metsa majandamise korraldamisel on tähtis leida huvidevaheline tasakaal.

Arutelu käigus tõid pöördumise algatajad esile, et nende arvates pole vaja muuta kehtivat seadusandlust, sest probleemi saab lahendada valitsuse määruste tasemel. Pöördumise peamine nõue on vähendada riigimetsas lageraiete pindala. Hetkel on lageraiete piirmäär 7 ha, aga on juhtumeid, kus need ulatuvad kümnetesse hektaritesse. Lageraie probleem on, et mets ei uuene piisavalt kiiresti ega piisava liigirikkusega. Oleme liikide väljasuremise olukorras. Kui mets lugeda liiga vara uuenenuks, siis see sunnib liike taanduma ja ökoloogiline keskkond ei taastu. Looduskaitsealadel ja rahvusparkides ei tohiks RMK metsa majandada, selgitasid pöördumise algatajad.

Komisjon kuulas ära istungil osalenud nii kollektiivse pöördumise kui ka asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Pärast seisukohtade analüüsi tuleb komisjon teema käsitlemise juurde tagasi.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside