Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon sai oma tänasel avalikul videoistungil ülevaate elektrituru ja -süsteemi hetkeolukorrast ja tulevikust.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender rõhutas, et riigijuhtide kohustus on tagada eesti inimestele kindlus, et oleme varustatud mõistliku hinnaga elektri ja soojaenergiaga.

„Lisaks inimeste kindlustundele tagab mõistliku hinnaga energia meie ettevõttete konkurentsivõime maailmas ja teatavasti loob ainult tark ja tulemuslik ettevõtlus heaolu inimestele ja vahendid ühisteks kulutusteks riigikassasse,“ selgitas Alender.

Ta toonitas, et vajame kiiresti selget ja realistlikku plaani Eesti energiapöördeks, kuidas on tagatud energiavarustuskindlus Eestis järgmistel kümnenditel.

„Erasektor on juba omalt poolt Rohetiigri egiidi all sellise energia teekaardi koostanud. On viimane aeg, et riik koos teiste osapooltega lepib kokku edasises tegevuskavas,“ ütles Alender.

„Riigikogu kiirel kaasabil on vaja panna paika, kuidas on tagatud energiajulgeolek, kui palju ja millist energiat me impordime, milliseid tootmisvõimekusi rajame ise juurde. Et tegemist on suurte ja pikaajalise tasuvusega investeeringutega, siis peaks plaan olema vähemalt 2035, aga veel parem kui 2050 aastani. Nii saame olla kindlad, et vajalikud investeeringud tehakse,“ selgitas Alender. Ta rõhutas, et energiapööre on toimumas kiires tempos nii Euroopas kui ka kogu maailmas.

„Meie roll on sektorite koostöös paika panna oma tegevuskava ja jääda sellele kindlaks. Ainult nii, selge tegevuskavaga saame teostada energiapööret, mis on rohepöörde olulisim osa, ainult nii saame tagada meie inimeste turvatunde ja ettevõtete konkurentsivõime.,“ ütles Alender.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja toonitas samuti, et Eesti vajab selget arusaama, kuidas arvestades rahvusvahelist kliima- ja rohepoliitikat luua parimal moel alused uueks ühiskondlikuks arenguhüppeks selliselt, et meie tuleviku majandusmudel arvestab bioloogilise mitmekesisuse, kliimapoliitika ja ringmajanduse põhimõtetega.

„Peame kiiremas korras lahendama meretuuleparkide rajamisega seotud küsimused, et nende rajamisele oleks loodud „roheline tee“,“ ütles Metsoja. „Hajatootmise osas vajavad koduomanikud ja väiketootjad kiiresti selgust. See, et ministri ja võrguettevõtete arvamused lähevad risti ning kerkib selguse asemel õhku ebaselgus iseloomustab paraku „energia teekaardi“ puudumist või siis selle erinevalt tõlgendamist juhitvate osapoolte poolt,“ lisas Metsoja.

Riigikantseleisse on moodustatud rohepoliitika meeskond, et juhtida koostööd valdkondade üleselt, et jõuda kokkulepete ja võtmetähtsusega otsuste langetamiseni.

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid majandus- ja taristuminister Taavi Aas, energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar ja ministri nõunik Moonika Parksepp, Elering AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Mihkel Härm ja juhatuse liige Rasmus Armas

Elektri- ja sisendhindade suure kõikumise mõju ja lahendusvõimalusi käsitletakse ka homsel majanduskomisjoni videoistungil koos asjaomaste asutuste esindajatega.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside