Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon käsitles oma tänasel istungil jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu muudatusi koos Keskkonnaministeeriumi esindajatega ning otsustas, et enne eelnõu teisele lugemisele saatmist on vaja teemat veelkord arutada.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar rõhutas, et jäätmekäitluse süsteemne korraldamine vajab läbimõeldud koostööd nii elanike, kohalike omavalitsuste kui ka riigi vahel.

„Jäätmete liigiti kogumise ja käitluse korraldamisel on vastutuse küsimus ääretult oluline. Kohalike omavalitsuste vastutus tuleb selgemini sõnastada, et nad vastutaksid ringmajanduse ja taaskasutuse eesmärkide saavutamise eest,“ ütles Savisaar. Ta märkis, et rahastuse seisukohalt on oluline, et saastaja maksab ehk kogu rahavoog peab tulema nendelt, kes jäätmeid tekitavad.

Savisaar märkis, et avaliku pakendikonteinerite koristamine on pakendiorganisatsioonide ülesanne ehk nende ülesanne, kes on konteinerid paigaldanud. „Juhul kui konteiner ikkagi ajab üle ja pakendiorganisatsioon seda tühjaks ei tee, siis on omavalitsusel õigus tühjendus tellida ja pakendi organisatsioonile arve esitada. Samuti on vaja selgemini sõnastada, et pakendiorganisatsioon ja KOV peavad omavahel kokku leppima, milline on parim moodus KOVi territooriumil pakendite kogumiseks,“ selgitas Savisaar.

Keskkonnakomisjoni liikme Mart Võrklaeva sõnul on tähtis säilitada kohalike omavalitsuste autonoomsus jäätmekäitluse korraldamisel. Ta pidas vajalikuks seada müügipakendile ringlussevõtu sihtarv samas suurusjärgus nagu on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvud. „Pakendite kogumine läbi korraldatud jäätmeveo on inimestele mugavam, kiirem ja keskkonnasäästlikum, sest pakendite ära vedu toimuks muu korraldatud jäätmeveo raames ning inimesed ei peaks eraldi transporti kasutades viima pakendijäätmeid konteineritesse või jäätmejaama,“ selgitas Võrklaev.

Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (190 SE) muudetakse jäätmete liigiti kogumise, laiendatud tootjavastutuse, jäätmetekke vältimise, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi jäätmekavade ning jäätmete ringlussevõtu tõhustamisega seotud nõudeid ja meetmeid, et saavutada paremad tulemused jäätmete korduskasutamise ettevalmistamises ja ringlussevõtus. Samuti täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja karistusmäärasid.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]

 

Tagasiside