Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil käsitleti kollektiivset pöördumist  „Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel“ koos Keskkonnaministeeriumi esindajatega.

Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on komisjon laevalt-laevale (STS) operatsioonidega probleeme arutanud mitmel varasemal istungil koos Keskkonnaministeeriumi esindajatega ja esitanud oma seisukohad, et tagada merekeskkonna kaitsmine reostuse eest.

„Keskkonnakomisjoni seisukoht on, et ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise kord sisemerel peab muutuma rangemaks, et välistada edaspidi keskkonnaoht, mis võib tekkida ohtlike ainete käitlemisest Eesti sisemerel ja eriti hoiualadel,“ selgitas Alender. Arutelu tulemusena on sisemerel edaspidi lubatud punkerdamine, kusjuures seda võib teha ainult osadel ankrualadel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõudmisel jääb sisemerel lubatuks laevalt laevale veeldatud gaasi ümberlaadimine.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja viitas ankrualade arvu kitsendamisele.

„Senise korra muudatuste kohaselt ei ole ohtlike ja kahjulike ainete käitlemine enam lubatud kõigil sisemeres olevatel ankrualadel, vaid tellitud riskihinnangu kohaselt on selleks valitud kindlad ankrualad,“ ütles Metsoja. Ta selgitas, et punkerdamine, mis tähendab, et merel pumbatakse kütust ühelt laevalt teisele selleks, et teine laev saaks kütust edasi sõitmiseks, on ohuhinnagust tulenevalt lubatud varasema 19 ankruala asemel ainult kuuel.

Kõik Muuga ankrualad asuvad Muuga sadama läheduses, on piisavas kauguses nii elurajoonidest kui ka rannajoonest ning piisavalt sadama lähedal, et tagada hea ühendus ja valmisolek õnnetusjuhtumi lahendamiseks merel. Mõlemad pakutud Tallinna ankrualad paiknevad samamoodi piisavalt kaugel rannikust, suplusaladest, elurajoonist ega asu ka kaitset vajavate elupaikade läheduses, ent on samal ajal veeteede ja sadamate läheduses, mis suurendab valmisolekut reageerida mistahes õnnetusjuhtumitele.

Komisjon toetab seisukohta, et STS-operatsioonid ehk kütuse ühelt laevalt teisele pumpamine kütuse transportimiseks, on Eesti sisevetes keelatud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul jääb Eesti sisevetes lubatuks veeldatud gaasi laevalt laevale ümberlaadimine.

Ohtlike ja kahjulike ainete käitlemiseks annab loa Politsei- ja Piirivalveamet elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu kooskõlastatult Keskkonnaametiga.

Komisjoni istungil märgiti, et kollektiivses pöördumises Eesti mereala kaitsmise kohta toodud seisukohtadega on arvestatud valitsuse vastavas määruses.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: 
[email protected]

 

Tagasiside